TIẾNG NÓI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI QUYẾT TÂM 
CÙNG QUÂN ĐỘINHÀ NƯỚC VIỆT NAM HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ DÂN TỘC LÀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN VĂN HÓA:
GIẢI HOẶC VÀ GIẢI TRỪ GIẶC ÁO ĐEN VATICAN, GIẶC ÁO ĐEN BẢN ĐỊAGIẶC TIN LÀNH

ĐÔNG DƯƠNG THỜI BÁO TƯỞNG NIỆM 32 NĂM NGÀY 30/4/75


Vietnam War, Fall of Saigon April 30, 1975VietnamWar - South Vietnamese civilians scramble to board the last US helicopter leaving the country

 

ĐÔNG DƯƠNG THỜI BÁO

TƯỞNG NIỆM 32 NĂM THỐNG NHẤT TỔ QUỐC

 

 

 

   Ngày 30 tháng 4 năm 2007, toàn dân Việt trong nước và hải ngoại tưởng niệm 32 năm Thống nhất Tổ quốc. Lịch sử dân tộc Việt luôn luôn ghi nhớ công ơn Hồ Chí Minh và đảng CSVN kiên tŕ đấu tranh đánh đuổi thực dân đế quốc Pháp-Mỹ và những chế độ bù nh́n Việt gian Công giáo.

  

   Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tổ quốc Việt Nam không c̣n bóng quân xâm lược Bạch Quỷ đô hộ tham tàn trên 100 năm, từ ngày chiến thuyền thực dân Pháp, cùng bọn giáo sĩ gián điệp Công giáo và số giáo dân Việt gian như linh mục Nguyễn Trường Tộ… đánh phá Đà Nẵng vào năm 1858 và cuộc đỗ quần ào ạt đế quốc Mỹ vào Đà Nẵng  vào năm 1966, trước sức mạnh toàn dân quyết tâm  “ đánh cho Mỹ cút Diệm-Thiệu nhào ”, đưa đến chiến thắng vinh quang và vĩ đại nhất đó là: “ Đại Thắng Mùa Xuân 75 ”.

 

   Đất nước giải phóng, thống nhất, chủ quyền, độc lập và sạch bóng quân xâm lược...,đă được Tướng John Abizaid, Tư lệnh Mỹ ở Iraq, sau khi đi thị sát Iraq ba ngày đă tuyên bố: “…Ở Việt Nam,  sự nổi dậy mang tính chất toàn quốc. Đối phương mô tả đó là cuộc tổng nổi dậy và quả thật là thế….BBC, ngày 15/2/05 ” .

 

   Hằng năm, Đông Dương Thời Báo, có ấn bản số đặc biệt tưởng niệm ngày 30 tháng 4, ngày mà toàn dân hân hoan chào mừng Thống nhất Tổ quốc.  

 

   Năm nay, tưởng niệm 32 năm, Đông Dương Thời Báo cũng có ấn bản đặc biệt như mọi năm, nhưng phong phú hơn và nhiều kư sự độc đáo diễn biến Đại Thắng Mùa Xuân 75.

  

  Chúng tôi, dành trọn trang Tin tức Việt Nam và Thế giới của trang nhà www.dongduongthoibao.net, trích đăng nhiều bài viết và kư sự diễn biến ngày thống nhất Tổ quốc 30 tháng 4 năm 1975, v́ 10 trang báo ĐDTB không đủ đưa bạn đọc vào những huyền thoại những chiến tích cách mạng của toàn dân hoàn thành di chúc Hồ Chí Minh thống nhất Việt Nam và nhất là h́nh ảnh và kư sự QLVNCH anh hùng “ hiếp dâm ăn cướp ”*, mà cấp lănh đạo và tướng tá VNCH tài ba bỏ thành, đơn vị trốn chạy trước, cuối cùng bức tử binh lính VNCH phải vất bỏ quân phục, súng đạn bừa băi khắp bốn vùng chiến thuật, chỉ c̣n ḿnh trần và quần lót thoát thân…thảm thương và uất hận

  

   Bạn đọc hai trang nhà www.dongduongthoibao.net & com và báo ĐDTB là bạn như đang  nghiên cứu sự thật và chân chính lịch sử dân tộc Việt Nam, trường kỳ kháng chiến từ những Phong trào Cần Vương, Văn Thân và Hồ Chí Minh lănh đạoToàn Dân và Đảng Cộng Sản Việt quyết tâm đánh đuổi thực dân  Pháp và đế quốc bá quyền xâm lược Mỹ, dành độc lập, chủ quyền, thống nhất tổ quốc vào ngày 30/4/75.

 

   Chúng tôi, lợi dụng và vận dụng sự tự do dân chủ Mỹ, chế độ Công An Trị*, chuyển về những Góp Ư và Lột mặt nạ những con tḥ ḷ và tổ chức hội đoàn Việt gian ăn Phân ( Fund ) Mỹ NED = CIA, phát động những phong trào chống Việt Nam như là: Nhân quyền, Tự do Tôn giáo, Tự do Dân chủ Mafia Việt gian Công giáo ở Mỹ, Đa Nguyên Đa Đảng của khùng sĩ Việt gian Nguyễn Gia Kiểng... ở hải ngoại, để đế quốc Mỹ có cớ áp lực ngoại thương và xía vào nội tri Việt Nam, c̣n trong nước kích động những phong trào phản động sắc dân thiểu số đ̣i tự trị và nổi loạn cướp chính quyền chỉ là những bung xung giả tạo rung cây nhát khỉ mà thôi, chẳng có tác hại ǵ bang giao Việt-Mỹ, nhà nước Việt Nam hăy thẳng tay tận diệt những âm mưu nỗi loạn Việt gian Công giáo – Tin lành trước đây nhà thờ Vinh Sơn, Ḍng Đồng Công Thủ Đức, Trà Cổ….Việt Bắc và Tây Nguyên của Tin lành vào những năm 1999, 2000 và 2002…  

 

   V́ hiện nay chính sách Mỹ  đang khủng hoảng chưa t́m ra được phương án tháo chạy chiến bại tại Iraq. Chính sách của Mỹ là bung xung, xía vào nội bộ áp lực ngoại thương giả tạo, một số quốc gia Á Châu đang phát triển là “cây gậy giấy và và củ cà rốt thúi”, và nhất là Mỹ thấu rơ khả năng, giá trị của bản lỉnh và trí tuệ của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam qua những bộ phim tài liệu bằng Vệ Tinh, Việt Nam đă hai lần đánh tan đại quân Tàu – Đăng vào năm 1979, nói cho cùng Mỹ rất cần đối tác với Việt Nam trong lănh vực Quốc pḥng.

 

   Chúng tôi đưa lên mạng toàn cầu và báo ĐDTB lột mặt nạ chính sách xâm lựoc, bá quyền, tham tàn và diệt chủng bằng sinh hóa Chất độc Da cam của đế quốc Mỹ, trong cuộc chiến Mỹ-Việt, từ những  tài liệu bạch hóa sau 25 năm chiến tranh Mỹ-Việt và sách báo Mỹ, do những Sử gia, Học giả và nhà nghiên cứu Mỹ biên soạn, cho dù Mỹ là nhà nước Công An Trị  chẳng áp chế được chúng tôi.

 

   Ngoại trừ khi Mỹ tuyên chiến xâm lăng Việt Nam v́ trữ lượng Dầu Khí Việt Nam, như đang xâm lăng Iraq, th́ chúng ta và toàn thể cộng đồng Việt gian nô lệ sẽ được nhà nước Công An Trị cho vào Thiên Đàng Jail ( tù ) bất cứ lúc nào, mà hiện nay di dân Ả Rập đang sống: không biết khi nào FBI dẫn vào Thiên Đàng Jail không cần có trác ṭa và ngày xét xử bất định , bởi luật An Ninh Nội Địa

 

   Đất nước Việt Nam vẫn c̣n hiểm họa chiến loạn bởi ư đồ xâm lược Mỹ lần III, như đoàn quân Mông Cổ tấn công Việt Nam lần thứ III ngày nào năm xưa, qua Diễn Biến Ḥa B́nh, ủy nhiệm cho tập đoàn Việt gian Công giáo, Tin lành và  xác ma GHPGVNTN I&II của một số sư Việt gian Quảng Độ, Huyền Quang, Tâm Châu (  thầy Sáu ), Hộ Giác, Giác Đức, Chánh Lạc, Giác Nhiên, Thợ Rèn Giác Lượng, Giác Đẳng, Viên Lư, Tuệ Sĩ…dưới sự chỉ đạo Vua Lùn Đại Việt Gian Vơ Văn Ái và Hoàng Hậu Mỹ Lai Ỷ Lan * tạo nổi loạn, biến động và xía vào nội trị Việt Nam, như những biến động của một số quốc gia trong Liên bang Nga, mà Mỹ gọi là những cuộc cách mạng nhung, cam, vang, đỏ…. Nhưng Mỹ cũng sẽ chiến bại như đoàn quân xâm lược Mông Cổ, bởi truyền thống dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh chủ đạo là sẵn sàng chiến đấu và trường kỳ kháng chiến chống mọi ư đồ đế quốc xâm lược.

 

   ĐDTB sẽ chứng minh và phơi bày âm mưu thực dân đế quốc Mỹ vẫn nuôi ư đồ đô hộ Việt Nam, cập nhất hóa trên hai mạng toàn cầu NET & COM, qua những chứng liệu trên báo chí Mỹ và những hoạt động của những tập đoàn phản động, phản quốc Việt gian trong nước và hải ngọai nhất là tại Mỹ.. đă được Mỹ bạch hóa trên báo chí và những văn bản chi tiêu ngân sách NED = CIA của Quốc hội Mỹ, cho những tổ chức phản loạn ở các quốc gia không thích Mỹ ( chống Mỹ ) hay không là chư hầu của Mỹ dưới dạng viện trợ MACV, DAO…Nhân Quyền & Tự Do Tôn Giáo và các đài phát thanh VOA, BBC…Á Châu Tự Do ( RFA ), bạn có biết lương Giám đốc đặc trách chương tŕnh tiếng Việt RFA là bao? vào khoảng $75, 000/ mỗi năm...theo thời giá,  phải không ông Giám đốc Nguyễn Ngọc Bích?, thế mà xướng ngôn viên đài này luôn to mồm nói rằng: “ …đài RFA không phải do nhà nước Mỹ….cho nên tiếng nói trung thực, độc lập và không thuộc phe phái nào…”*, chúng tôi đă từng làm đài phát thanh, không có quảng cáo ( Mafia Việt gian Công giáo đến khủng bố thân chủ cho quảng cáo), không lương và và bỏ tiền ra hoạt động. Cho nên chúng tôi dự đoán chi phí phát thanh và lương năm cho Giám đốc và nhân viên đài RFA, tương đương BBC, VOA và RFI lấy từ ngân sách nhà nước Mỹ-Anh-Pháp dưới dạng NED = CIA, không có quảng cáo thương măi phải không ông Giám đốc Bích? và chuyên nghề móc nối phỏng vấn những tên đại Việt gian đào tỵ Bùi Tín, Việt gian Nguyễn Gia Kiểng, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiên .... những tên phản lọan đại Việt gian Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Dương Thu Hương , Hà Sĩ Phu, Nguyễn Đăng Quế, Nguyễn Vũ B́nh, Lê Chí Quang, Nguyễn Minh Cần, Tiêu Dao Bảo Cự, Trần Khuê, Phạm Hồng Sơn, Phạm Quế Dương, Thích Nobel Quảng Độ…được ông Đệ nhất Bí thư (CIA) Lănh sự hay Đại sứ quán thực dân đế quốc Mỹ, xía vào nội trị Việt Nam trắng trợn, là đứng chung cùng bọn Việt gian trước ṭa án hay xin di thăm quan Tây Nguyên, để bảo kê và khích động bọn Việt gian cứ làm loạn, có ǵ Mỹ bốc qua Mỹ làm di dân Việt gian nô lê và ăn phân ( Fund ) Mỹ NED = CIA là đại Việt gian Vơ Văn Ái, Bang chủ Xú Xác Ma Cái Bang Việt Gian GHPGVNTN I & II      

 

   Thật ra di dân da màu và di dân Việt gian nô lệ, không có quyền yêu nước Mỹ và thương con cháu Mỹ không phải chết vô ích ở khắp các quốc gia trên thế giới, là phản đối chính sách chủ nghĩa thực dân đế quốc bá quyền xâm lược bởi tập đoàn Tư bản Mỹ tham tàn, mà chỉ có vào Thiên Đàng Jail  bất cứ lúc nào với luật An Ninh Nội Địa, nếu v́ quá yêu nước Mỹ mà ngu ngốc tung bay cờ sao sọc xuống phố Bolsa, Houston …chống Trùm Khủng Bố Bush Con Và Yêu Cầu Rút Quân Mỹ Về Tức Khắc, không những thế di dân Việt gian nô lệ c̣n ảo vọng, vênh váo Ta là con dân Mỹ đồng đẳng với di dân Da trắng có ḍng tộc Du mục Trung Đông Kytô giáo bạo tàn, Ta phải nắm bắt tham gia “ ḍng chính chính trị quyền lực Mỹ để áp lực nhà nước Việt Nam giải thể tức khắc…”, thật là khùng khùng điên điên v́ không biết ḿnh là ai!    

 

   Nhân ngày hội 30 tháng 4 năm 2007, ĐDTB xin mến tặng bạn đọc bài thơ chúc tết Mậu Thân 68 của Hồ Chí Minh, thành bài Đại Thắng Mùa Xuân Ất Măo 75,đă được Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và đảng CSVN hoàn thành di chúc Hồ Chí Minh, Thống nhất Việt Nam 30/4/75

 

Đại Thắng Mùa Xuân Ất Măo 75

 

Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua

Thắng trận tin vui khắp nước nhà

Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ

Thống nhất đất nước ắt về Ta*

 

ĐDTB, ngày 18/4/05

 

Ghi chú:

 

* Nhà b́nh bút phiếm luận  và nhà nghiên cứu sử Mĩ nỗi tiếng, đă có những bài viết viết phiếm luận và tham luận trên các đại nhật báo New York Times, Los Angeles Times.v.v…là ông Gore Vidal đă được đài BBC phỏng vấn trong mục Tư Duy Thế Kỷ ngày 9/12/04 đă cho thính giả biết như sau: “…Nước Mĩ và đảng Cộng Ḥa thiếu người hay sao mà chọn ông Bush Con ….Nước Mĩ sống dưới chế độ độc đảng là Tập đoàn Tư Bản và Công An trị ….Tư bản Mĩ như là General Electric chế tạo từ cây kim, bỏng đèn, động cơ phản lực, xe tăng….cho đến vệ tinh phóng lên vũ trụ …Mọi người dân Mĩ đều bị Công An thống trị dưới sự chỉ đạo của tập đoàn Tư Bản….Từ Tổng thống cho đến Nghị viên thành phố là những Thằng Hề, nhuộm tóc xanh, đỏ, vàng, tím ..v.v…nhảy múa trên bục nghị trường khi được đắc cử….Hai đảng Dân Chủ và Cộng Ḥa chỉ là hai cánh cửa mở ra của độc đảng Tư Bản cho chúng nhảy múa diễn tuồng  mà thôi….”

 

* Tổng thống Bush Con phỉ nhổ bọn người “ ăn hại đái nát VNCH của hai triều đại Việt gian Cần lao Công giáo Diệm-Thiệu và khối giáo dân Việt gian ngu nghiện đạo chỉ có 5% dân nắm toàn bộ quyền lực Hành pháp, Tư pháp và Quốc hội VNCH, làm tay sai cho thực dân đế quốc Vatican-Mĩ  . Thật vậy, trong cuộc phỏng vấn của ông O’Reilly ngày 28 tháng 9 năm 2004, với TT Bush đă đặt câu hỏi: ‘ The South Vietnamese didn’t fight for their freedom  which is why they didn’t have it today ” ( Người miền Nam VN đă không tranh đấu cho tự do v́ thế ngày nay họ không có tự do ). TT Bush đă trả lời: “ Yes ” ( Đúng ).

     

* Bộ trưởng Quốc pḥng Rumfield thời c̣n làm dân biểu đă phỉ nhổ VNCH là “ Chính quyền miền Nam ‘VNCH’ là chính quyền bù nh́n ”….   

 

* Lưỡng viện Quốc hội Mỹ và Tổng thống Bush bận lo vận động tranh cử 2004. dư luật Nhân quyền cho Việt Nam cũng đành vất vào thùng phế thải, nếu không th́ được lên lưỡng viện bỏ phiếu, và nếu dự luật này thông qua, Quốc hội Mỹ sẽ lấy 4 triệu dollars viện trợ nhân đạo cho Việt Nam, tưởng thưởng tăng lương cho tất cả nhân viên Tàu gian Thiên An Môn, Miến gian, Lào gian, Hàn gian, Cambốt gian, Việt gian…làm việc cho đài RFA ( trong đó có quan lớn Giám đốc Nguyễn Ngọc Bích ).

 

* Bài thơ Chúc Tết Xuân Mậu Thân 68 của Hồ Chí Minh, câu bốn như sau “Tiến lên toàn thắng ắt về ta”

 

* Giáo sư F. Murray, trường báo chí Annenberg đại học USC đă xúc phạm đến quân lực VNCH của chúng ta bằng một bài báo đăng trên tờ Los Angeles Times nói rằng quân lực này nổi tiếng "hiếp dâm và ăn cướp... " ( Nhật báo Viễn Đông, thứ Năm, tháng 10 năm 2002 )<Go Back>
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend