TIẾNG NÓI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI QUYẾT TÂM 
CÙNG QUÂN ĐỘINHÀ NƯỚC VIỆT NAM HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ DÂN TỘC LÀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN VĂN HÓA:
GIẢI HOẶC VÀ GIẢI TRỪ GIẶC ÁO ĐEN VATICAN, GIẶC ÁO ĐEN BẢN ĐỊAGIẶC TIN LÀNH

DẪN NHẬP: VƠ VĂN ÁI CON NỘI TRÙNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM


DẪN NHẬP

VƠ VĂN ÁI CON NỘI TRÙNG

CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

   Phật giáo là một tôn giáo lớn tại Việt Nam. “Lớn” không phải chỉ v́ Phật giáo đă được du nhập lâu đời vào nước ta, hoặc v́ số lượng tín đồ đông đảo, mà c̣n v́ Phật giáo đă đóng góp rất tích cực và sau rộng vào học thuật, văn hóa, đạo đức và đời sống tâm linh của dân tộc Việt Nam. Cho nên ta có thể nói rằng mỗi sự cố xẩy ra có liên quan đến Phật giáo, dù lớn hay nhỏ, th́ đều có tác động đến lịch sử Việt Nam. Và điều cần được theo dơi quan tâm một cách cẩn trọng.

 

   Đông Dương Thời Báo và hai trang nhà điện tử www.dongduongthoibao.net & www.dongduongthoibao.com là hai diễn đàn thông tin và b́nh luận của người Việt tại hải ngoại, chuyên thẳng thắn phân tích ( và tŕnh bày quan điểm của ḿnh cũng như thân hữu ) về những cộng đồng người Việt và của đất nước, đặc biệt những vấn đề về Lịch sử tôn giáo và Hoạt động tôn giáo là những lănh vực nhiều người thường tránh né, ít muốn đề cập đến. Tuy Ban Chủ trương hầu hết là tín hữu Công giáo tiến bộ cởi mở nhưng trên hai diễn đàn này, chúng tôi cũng đă nhiều lần cho đăng tải các nghiên cứu về các tôn giáo khác, nhất là về Phật giáo mà chúng tôi đặc biệt quan tâm như đă nói ở trên.

 

   Trong bốn tháng gần đây, từ cuối năm 2004 đến đầu năm 2005, chuyến về Việt Nam của nhà sư Thích Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai đă gây nhiều thảo luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông của cộng đồng Việt Nam hải ngoại, nhất là các trang nhà thuộc mạng lưới Internet toàn cầu. Trong số những thảo luận đó, chúng tôi thấy đặc biệt nhất là những thông tin và phê phán của Pḥng Thông tin Phật giáo Quốc tế ( do ông Vơ Văn Ái làm Giám đốc ) thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hải ngoại. Sau đó là một loạt hồi ứng của các giáo hữu Phật tử từ Việt Nam đến Paris, từ Mỹ châu đến Úc châu, về nhừng thông tin, những phê phán mà Pḥng Thông tin Phật giáo Quốc tế đă phổ biến qua các Thông cáo báo chí

  

   Nhận thấy rằng sự cố này đă vượt ra khỏi khuôn khổ của Giáo hội Phật giáo và có thể trở thành một tiền lệ mẩu cho những sinh hoạt truyền thông khác của cộng đồng. Đông Dương Thời Báo quyết định thu thập các tài liệu này và tŕnh bày lại dưới dạng một hồ sơ tổng hợp để rộng đường dư luận, và để lưu trử cho các nhà nghiên cứu sau này.

 

   Ngoài các tin tức liên hệ đến chuyến về Việt Nam của vị sư Thích Nhất Hạnh và các Thông cáo Báo chí đă được đăng tải rộng răi trên các phương tiện truyền thông nên chúng tôi thấy không cần phải trích đăng lại, các bài viết trong tập sách này hầu hết được lấy từ các trang nhà điện tử Phù Sa, Giao Điểm, Pháp Vân và Chuyển Luân. Các tài liệu này sẽ được bố cục theo thứ tự thể loại để độc giả tiện việc theo dơi:

 

   * Thiền sư Nhất Hạnh: một khuôn mặt văn hóa lớn trên thế giới của hai tác giả Lư Khôi ViệtMinh Mẫn

 

   * Mục đích và thành quả của chuyến đi: Những ngộ nhận, xuyên tạc đầy ác ư về Thiền sư Nhất Hạnh và Tăng đoàn Làng Mai của sáu tác giả Hoàng Nguyên Nhuận, Hạnh Măn, Hoàng Nam, Tâm B́nh, Nhật Nam và Trần B́nh.

 

   * Vơ Văn Ái là ai? Làm sáng tỏ thêm bản chất lương lẹo gian ác của con  nội trùng trong Phật giáo của hai tác Trần Chung Ngọc và Phạm Hiền.

 

   Chúng tôi xin thành thật đa tạ các trang nhà điện tử và các tác giả mà chúng tôi trích đăng trong cuốn sách này, đă công khai tŕnh bày và rộng răi phổ biến trên mạng lưới toàn cầu, cho mọi người tham khảo và xử dụng. Chúng tôi cũng đặc biệt cám ơn anh N.T.T, một thân hữu Phật tử tại Houston (Texas), sau khi được đọc trước nội dung cuốn sách, đă đề nghị chúng tôi dùng thuật ngữ Phật giáo “nội trùng”  ( thay v́ “giáo gian” như bên Công giáo thường xử dụng ) trong đề tựa cuốn sách.

 

   Cuối cùng, Đông Dương Thời Báo xin xác nhận rằng khi xuất bản tập sách “ Vơ Văn Ái, Con Nội Trùng của Phật Giáo Việt Nam”  này, chúng tôi chỉ làm một trong các nhiệm vụ của một diễn đàn truyền thông, là gửi tin tức đến đại chúng một cách trung thực, miễn là những tin  tức đó không đi ngược với chủ trương của chúng tôi từ nhiều năm nay, và nhất là không có hại ǵ đến dân tộc Việt Nam.

 

   Trân trọng,

 

   Giuse Phạm Hữu Tạo

   Đông Dương Thời Báo

   Houston, Texas – 4/2005<Go Back>
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend