TIẾNG NÓI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI QUYẾT TÂM 
CÙNG QUÂN ĐỘINHÀ NƯỚC VIỆT NAM HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ DÂN TỘC LÀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN VĂN HÓA:
GIẢI HOẶC VÀ GIẢI TRỪ GIẶC ÁO ĐEN VATICAN, GIẶC ÁO ĐEN BẢN ĐỊAGIẶC TIN LÀNH

PHÂN ƯU: GIÁO SƯ MINH CHI


406-mc-dianh.jpg (69800 bytes)

Giáo Sư MINH CHI

 

Thế danh ĐINH VĂN VINH 87 tuổi

 

Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam

 

đă thuận thế vô thường chuyển nghiệp lúc 4 giờ sáng ngày 25/4/2006

 

tức ngày Hai Mươi Tám tháng Ba năm Bính Tuất tại Sàig̣n, Việt Nam

.

Nhóm Chuyển Luân thành kính phân ưu cùng tang quyến,

 

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam

 

và mừng Giáo Sư êm ái chuyển nghiệp.

 

Nguyện cầu hương linh Giáo Sư MINH CHI cao đăng Phật Quốc

 

sớm hội nhập ta bà để hóa độ chúng sinh

 

và tiếp trợ Phật sự của chư huynh đệ trong Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nhóm Chuyển Luân.

406-mc-caopho.jpg (99242 bytes)

Trích Chuyển Luân & Giao Điểm, ngày 26/4/06

 <Go Back>
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend