TIẾNG NÓI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI QUYẾT TÂM 
CÙNG QUÂN ĐỘINHÀ NƯỚC VIỆT NAM HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ DÂN TỘC LÀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN VĂN HÓA:
GIẢI HOẶC VÀ GIẢI TRỪ GIẶC ÁO ĐEN VATICAN, GIẶC ÁO ĐEN BẢN ĐỊAGIẶC TIN LÀNH

Jane Fonda Lại Xuống Đường Phản Chiến: TRUNG HÀ


Jane Fonda Lại Xuống Đường Phản Chiến

 

TRUNG HÀ

 

...Quân đội đế quốc Mỹ là quân đội có ngân sách quốc pḥng hơn hẳn tổng cọng ngân sách quốc pḥng của các nước Âu châu, Liên sô, Nhật Bản, Trung quốc và  toàn thể các quốc gia trên quả đất này. Cho nên, quân đội đế quốc Mỹ độc chiếm không phận, hải phân với số lượng phi cơ, tàu chiến và vũ khí hủy diệt nguyên tử, sinh hóa vi trùng…canh cải hiện đại với sức công phá có thể nổ tung hủy diệt quả đất.

 

    Tuy thế đó, quân đội đế quốc Mỹ là quân đội lính nhà vua và chiến bại khắp mọi miền trên quả đất này (đón đọc bài tham luận về Thực Chất Quân Đội Đế Quốc Mỹ). Chỉ v́, quân đội đế quốc Mỹ là quân đội xâm lăng cướp nước, mà chủ đạo chiến lược là tốc chiến và tốc chiếm bằng sự cày nát mục tiêu để cho Bộ binh đi diễn hành thâu lượm xác người và vũ khí, nhưng phải rút lui nhanh, nên nhớ những chiến binh cướp nước Hải – Lục – Không  Quân của đế quốc Mỹ hiện nay là những người máy chuyên nghiệp tạo sinh vô nhân tính. Lục quân (Bộ binh) đế quốc Mỹ, là lính nhà vua không thể làm nhiệm vụ giữ diện đia ở các quốc gia bị xâm lăng, mà những ông lính nhà vua này sẽ là những bị thịt cho kháng chiến quân yêu nước thề quyết hy sinh xương máu bom người, đánh đuổi quân cướp nước đế quốc Mỹ, như Việt Nam đă trường kỳ kháng chiến đánh đuổi thực dân đế quốc xâm lược Pháp-Mỹ-Vatican đô hộ Việt Nam trên 100 năm.

 

    Nhớ lại, cuộc chiến tranh Việt Nam thời đó, những phong trào phản chiến Mỹ đạt được ước nguyện cứu con dân Mỹ ra khỏi vũng máu chiến tranh xâm lược Việt Nam, v́ lính nhà vua là những con dân Mỹ vô tội phải thi hành nghĩa vụ quân dịch và đông viên bởi chủ nghĩa bá quyền chủ thuyết xâm lược Chiến Tranh Lạnh của tổng thống Truman và tập đ̣an Tư bản hiếu chiến Cha Đẻ Chiến Tranh Lạnh.

 

    Nhưng gần bốn năm nay cuộc chiến xâm lăng tàn bạo ở Iraq, không có được một phong trào phản chiến h́nh thành nỗi được một lực lượng và cất tiếng áp lực tập đoàn hiếu chiến dầu hôi Bush Con, rút quân về nước tức khắc, để cứu con dân Mỹ cùng khổ, thất học, không có nghề chuyên môn và không có việc làm, phải kiếm sống và biến chất thành  người máy chuyên nghiệp tạo sinh vô nhân tính, đă được Ngài ứng cử viên Tổng thống thất cử là Thượng nghị sĩ John Kerry gọi những ông lính nhà vua là: “không có học hành cho nên phải kiếm sống làm người máy chuyên nghiệp tạo sinh vô nhân tính…”. Thật quá tội nghiệp cho con dân Mỹ cùng khổ này, mà cách đây hơn ba năm, có một số trên 22 quân nhân Mỹ bất tuân thượng lệnh không ra chiến trận và nhất là trên 800 quân nhân đào ngũ, nhưng Ṭa án Quân sự Mặt trận của Mỹ không dám tuy tố tội đào ngũ ngoài chiến trường (tội có thể tử h́nh), sợ dân Mỹ nỗi loạn chống đối......

    Nay cô đào Jane Fonda lại một lần nữa xuất hiện vào ngày thứ bảy 28/1/07, cùng với hàng chục ngàn người Phản Chiến rầm rộ tuần hành tại thủ đô Washington, đ̣i chính quyền Mỹ rút quân khỏi Iraq,....

 

Another Vietnam?

 

 

 

NHẤN VÀO ĐỌC NỘI DUNG TOÀN BÀI 

=> Jane Fonda Lại Xuống Đường Phản Chiến: TRUNG HÀ<Go Back>
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend