TIẾNG NÓI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI QUYẾT TÂM 
CÙNG QUÂN ĐỘINHÀ NƯỚC VIỆT NAM HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ DÂN TỘC LÀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN VĂN HÓA:
GIẢI HOẶC VÀ GIẢI TRỪ GIẶC ÁO ĐEN VATICAN, GIẶC ÁO ĐEN BẢN ĐỊAGIẶC TIN LÀNH

Vụ Hà Thúc Kư Mưu Sát Ngô Đ́nh Diệm Năm 1957: NHÂN HƯNG


      Hà Thúc Kư – Những người liên quan đến vụ ông Hà Thúc Kư bị dẫn giải ra toà.

 

Vụ Hà Thúc Kư Mưu Sát Ngô Đ́nh Diệm Năm 1957

 

NHÂN HƯNG

 

 

    Ông Hà Thúc Kư nguyên là đảng viên của đảng Đại Việt. Nhận thấy anh em họ Ngô tàn bạo, độc đoán không thực thi dân chủ nên ông đă âm mưu cho đặt chất nổ ở chỗ qua cầu Công Lư để hạ sát Ngô Đ́nh Diệm, để nhóm Đại Việt lên nắm quyền.

 

    Chuyện đă bất thành và Hà Thúc Kư bị bắt giam. Sau khi bị bắt th́ cảnh sát đă tới nhà khám xét và phát hiện một hầm chứa vũ khí và chất nổ.

 

    Trong hai tháng đến nước Mỹ, tôi đă có dịp gặp một số nhân vật trước đây làm việc cho chế độ họ Ngô. Những vị này, nay tuổi cũng đă vào tuổi gần đất xa trời rồi nhưng họ vẫn c̣n nhớ rơ và kể cho tôi một số chuyện cũ.

 

    Và tôi cũng đă t́m đọc được một số tư liệu về chế độ họ Ngô do một số tác giả ghi được. Những tư liệu trên, tôi thấy có phần nào đúng sự thật. Xin lược ghi lại để bạn đọc t́m hiểu và biết rơ hơn về chế độ họ Ngô trong 9 năm tồn tại ở miền Nam Việt Nam.....

 

 

 

 

NHẤN VÀO ĐỌC NỘI DUNG TOÀN BÀI

 

=> Vụ Hà Thúc Kư Mưu Sát Ngô Đ́nh Diệm Năm 1957<Go Back>
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend