TIẾNG NÓI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI QUYẾT TÂM 
CÙNG QUÂN ĐỘINHÀ NƯỚC VIỆT NAM HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ DÂN TỘC LÀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN VĂN HÓA:
GIẢI HOẶC VÀ GIẢI TRỪ GIẶC ÁO ĐEN VATICAN, GIẶC ÁO ĐEN BẢN ĐỊAGIẶC TIN LÀNH

TỔNG THỐNG PUTIN ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ GIẢI THỂ CỦA LIÊN XÔ


Tổng thống Vladimir Putin

 

 

Tổng Thống Putin Đánh Giá Về Sự Giải Thể Của Liên Xô

 

NGUYỄN H̉A

 

 

 

Trong bài viết này chúng tôi nêu những ư kiến phân tích, đánh giá về lịch sử Liên Xô và sự giải thể Liên Xô của Tổng thống Putin. Sự đúng đắn của ông đă được thể hiện bằng cái nh́n cụ thể và tất cả những ǵ ông đă làm để đem lại vị thế "cường quốc" cho nước Nga.

 

Tháng 8/1999, ông Putin nhận chức Phó thủ tướng, trở thành “nhân vật số 2” của nước Nga. Vào hạ tuần tháng 12 cùng năm, ông Putin đă có bài phát biểu về “Sự phát triển của nước Nga trong 10 năm đầu thế kỷ XXI".

 

 

 

 

 

NHẤN VÀO ĐỌC NỘI DUNG TOÀN BÀI

 

==> TỔNG THỐNG PUTIN ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ GIẢI THỂ CỦA LIÊN XÔ<Go Back>
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend