TIẾNG NÓI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI QUYẾT TÂM 
CÙNG QUÂN ĐỘINHÀ NƯỚC VIỆT NAM HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ DÂN TỘC LÀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN VĂN HÓA:
GIẢI HOẶC VÀ GIẢI TRỪ GIẶC ÁO ĐEN VATICAN, GIẶC ÁO ĐEN BẢN ĐỊAGIẶC TIN LÀNH

Tội Ác Sát Hại Của Trung Đội Thám Báo Mỹ Tiger Force - Mănh Hổ


 

Tội Ác Sát Hại Của Trung Đội Thám Báo Mỹ Tiger Force - Mănh Hổ

 

 

www.nhandanvietnam.org. Bạn là di dân da màu trong quân đội xâm lược đế quốc Mỹ - Nato (Bạch Quỹ) và quân chư hầu ủy nhiệm*…xâm lăng các quốc gia trên thế giới để chiếm đoạt tài nguyên dầu khí và khoáng sản…tại A Phú Hăn, Iraq…Bạn sẽ là chiến binh chuyên nghiệp người máy tạo sinh vô tính, gây nhiều tội ác ghê tởm như những chiến binh Bạch Quỹ tạo sinh vô tính bởi chiến lược và chiến thuật lùng – diệt – đếm xác người, nhưng sẽ không bị treo cổ trước ṭa án tội phạm chiến tranh, bởi những Ác quỹ Tổng Tư Lệnh Tổng thống – Thủ tướng…Mỹ và Âu Châu không bị treo cổ sau mỗi cuộc chiến tranh, đă được Noam Chomsky, một học giả lừng danh của Mỹ, Giáo sư Viện Kỹ Thuật Massachusetts(M.I.T.) viết: “Nếu những luật của Nuremberg ( ṭa án xử tội phạm chiến tranh ) được áp dụng th́ sau mỗi cuộc chiến tranh, mọi tổng thống Hoa Kỳ đều đă phải bị treo cổ.” (If the Nuremberg laws were applied, then every post-war American president would have been hanged)...

 

Hăy nh́n lại, những ngày đầu xâm lăng A Phú Hăn và Iraq….cho đến hiện nay, quân xâm lược đế quốc Mỹ và Nato, tự do thả bom lầm vào thường dân vô tội và bắn xối xă vào nhà dân hai bên vệ đường…và sau đó đếm xác người, để tạo chiến tích tiêu diệt được hàng chục, hàng trăm… quân địch (kháng chiến quân) của chiến dịch hành quân lùng và diệt, mà xác người đa số trẻ em, đàn bà, đàn ông, thanh niên…thường dân vô tội, qua những lời tự thú mặc cảm tội ác của một số chiến binh xâm lược, được CNN phỏng vấn và h́nh ảnh trên TV, tại chiến trường A Phú Hăn, Iraq, Trung Đông…

 

Không khác ǵ, những Giang đỉnh Mỹ, tuần duyên sông rạch miền Nam, bắn càng quét Burgerslachtoffers in My Lai - door Amerikaanse soldaten verkracht en vermoord - deze beelden gingen de hele wereld overhai bên, đốt nhà dân, vùng oanh kích tự do, thảm sát Mỹ Lai, Thanh Phong….và tội ác sát hai thảm khốc của Trung đội thám báo Mỹ Tiger Force – Mănh Hổ…trong cuốn phim sử liệu “Mười Ngàn Ngày Chiến Tranh Việt Nam” (vào ô google.  Vietnam The Ten Thousand  Day War,  và click vào Video ), hàng trăm cuốn sách viết về Chiến tranh Việt Nam (Vietnam War), trên hai triệu trang tài liệu Ngũ Giác Đài (Pentagon Paper),…và cuốn sách Tiger Force: A True Story of Men and War, được khảo sát, t́m kiếm của một số phóng viên các nhà báo trong nước t́m địa danh, mà Mănh Hổ sát hại một cách thảm khốc dưới đây:

 

 

 

NHẤN VÀO ĐỌC NỘI DUNG TOÀN BÀI

==> Tội Ác Sát Hại Của Trung Đội Thám Báo Mỹ Tiger Force - Mănh Hổ

 <Go Back>
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend