TIẾNG NÓI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI QUYẾT TÂM 
CÙNG QUÂN ĐỘINHÀ NƯỚC VIỆT NAM HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ DÂN TỘC LÀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN VĂN HÓA:
GIẢI HOẶC VÀ GIẢI TRỪ GIẶC ÁO ĐEN VATICAN, GIẶC ÁO ĐEN BẢN ĐỊAGIẶC TIN LÀNH

NGÀY SÁU MƯƠI NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM


 TOÀN DÂN VIỆT HÂN HOAN ĐÓN MỪNG 60 NĂM

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

 

 HỒ CHÍ MINH LĂNH ĐẠO TOÀN DÂN VÀ ĐẢNG CSVN

KHÁNG CHIẾN ĐÁNH ĐUỔI THỰC DÂN ĐẾ QUỐC PHÁP – MỸ

ĐEM NHỮNG VINH QUANG VĨ ĐẠI CHO DÂN TỘC VIỆT NAM

 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954

ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG 1972

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN THỐNG NHẤT VIỆT NAM 1975

 

*

*       *

 

NGÀY SÁU MƯƠI NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

 Giuse Phạm Hữu Tạo

 

 

    Tháng tám này, Việt Nam cử hành 60 năm Cách Mạng Tháng Tám. Ngày đó là hănh diện chung của mọi người Việt nam, v́ nhờ đó, chúng ta có một đất nước  dân tộc độc lập, thống nhất, chủ quyền thuộc về người Việt Nam. Dĩ nhiên có chính kiến, khuynh hướng ủng hộ, chống đối khác nhau. Nhưng không ai phủ nhận được thành quả rực rỡ ngày Vinh Quang đó của dân tộc, và nghĩ đến các anh huùng liệt sĩ bao đợt đă tranh đấu hy sinh gian khổ, chúng ta không thể nào bằng bất cứ một hành động tư tưởng nào phản lại công ơn hay làm mất đi ư nghĩa cao cả trọng đại của ngày Cách Mạng ấy!

 

    Dĩ nhiên ‘một số người’ Công Giáo La Mă, tay sai, con cái tôi đ̣i con mọn đầy tớ của bọn La Mă phản đối, phỉ báng công lao của anh hùng dân tộc, để dành độc quyền làm mọi cho bọn chức sắc bạo quyền độc tài giáo phiệt. Nhưng một câu hỏi đặt ra là được chúng cho cái ǵ? Thật là lạ lùng và bệnh hoạn khi một thiểu số da vàng t́m thấy hạnh phúc trong nhục nhă nhưng rất hănh diện được làm con cái vâng lời chịu lụy bọn La Mă, mà bọn Charlie Nguyễn gọi là bọn “ khuyển sinh!”.

 

    Thật thế, những nguyền rủa người Mỹ là “ quân Mỹ phản bội hay sao người Mỹ không thắt cổ chết đi ” v́ chính quyền Mỹ dám bỏ rơi miền Nam Việt Nam ( bài báo chúng tôi c̣n lưu giữ để làm bằng hội chứng bệnh hoạn ) của báo đạo và người Công Giáo La Mă để được làm trâu ḅ lừa ngựa súc vật cho nó nghĩa là làm….con chiên, con bê, con ḅ!!!

 

    Người Pháp khi đô hộ phải dùng tay sai và triều đ́nh và chức quyền bù nh́n. Pháp không thể dùng Pierre, Jacques hay Suzanne để cầm đầu chính quyền bù nh́n, nên phải dùng Khải Định và Bảo Đại

 

    Mỹ không thể dùng Larry, Edward hay John để cầm quyền mà phải dùng Ngô Đ́nh Diệm, Nguyễn Văn Thiệu hay Nguyễn Cao Kỳ.

 

    Trong khi đó những người  chống Việt Nam nhất là Công Giáo La Mă lại không nh́n ra bọn La Mă là:

 

    Gian tham bạo ngược và vô cùng đạo đức giả ( tăng thu giảm chi, triệt để ḅn rút ).

 

    Giáo lệnh và tư tưởng cao ngạo, trong nguồn máy độc đoán ác đạo bá quyền. Làm ǵ có hay được tự do với bọn bạch quỷ ấy! ( Linh mục Nguyễn Vô Lư sao chết nhát không dám đ̣i tự do với bọn thực dân đạo La Mă? )

 

    Không chấp nhận một sự đối lập, sự kiểm soát  để ngăn chận lộng quyền hay sa đọa ( như trường hợp các linh mục dâm tặc vác gậy chăn chiên chạy rông làm gậy thằng mù! ). Sự gian dối lưu manh của bọn La Mă là bên ngoài áp đặt giáo dân yêu thương kẻ thù như ḿnh ta vậy, nhưng khi bất măn tức giận v́ những hành động hay tiếng nói khác, là chúng bày tṛ dứt phép thông công, nhưng cái tṛ hề ấy chỉ là phép thông cống thôi!

 

    Hăy đọc những bài báo của các linh mục Pháp Đức hay phản ứng của dân Hy lạp gọi Phao Lồ II là giáo hoàng bất hảo ( Papa non-grata ) và linh mục Eugen Drewemann gọi y là  vô luân ( immoralĐDTB đă trích đăng trên báo ).

 

    Thế mà bọn Công Giáo La Mă ta không dám nh́n ra bản chất độc tài giáo phiệt  của bọn ác đạo bạo quyền và gỉa dối gian manh La Mă, trong khi những nhà lănh đạo VN, các anh hùng liệt sĩ đă hy sinh, thậm chí quên cả gia đ́nh vợ con đói khổ, thân ḿnh bị tra tấn đầy đọa để có Ngày Cách Mạng Tháng Tám làm vẻ vang dân tộc

 

    Hăy hỏi chúng những chức sắc hồng y, giám mục, tổng giám mục hay ngay cả giáo hoàng, bọn giáo dân nô lệ da vàng và da màu  có được một tiếng nói, một chọn lựa đặt để nào không hay chúng nhẩy dù trên đầu phóng uế những giáo lư giây thép gai trói buộc tù hăm! Và bọn tay sai sang triều cống Thiên Tử La Mă c̣n ngủi rấm bọn chúng, sa đọa đến nỗi xin Đức Mẹ làm phép lạ cho lỗ tai cũng ngửi đựợc. Nếu khách hành hương v́ không biết khen lấy khen để là sao La Mă không hôi thối ǵ cả, không biết hàng tu sĩ ta đă làm vệ sinh….bằng mũi xong rồi!!!

 

    Bởi vậy chống Cộng bằng treo cờ, dựng tượng, làm hang đá ( chia chác với nhau! ) không dám đấu thầu minh bạch công khai, th́ làm sao chống Cộng nổi.

 

    Bởi vậy chống Cộng bằng cô hồn các đảng du đăng đánh đập cán bộ, công nhân viên công du chỉ là hành vi vô cùng ấu trĩ của bọn làm chính trị ăn xin, ăn mày, ăn nhặt, v́ sau khi bị bắt ra ṭa đă ca bài con cá xin tiền đồng bào nuôi béo luật sư!

 

    Hồi c̣n Tây đă là nô lệ. Hồi thời Mỹ cũng thế. Sang đây lại là Mỹ con, Mỹ tay sai, Mỹ làm công ăn trợ cấp làm thế nào có thể tranh đấu được khi qua khứ nô lệ bù nh́n đă thấm sâu xương tủy v́ ở đây Mỹ nào cho phép chống Cộng ra ngoài chính sách của Ṭa Bạch Ốc hay Quốc Hội Mỹ? Nhất là thế lực kinh tế tài chánh và thế toàn cầu không có, ngoài buông thả cho thù hận v́ Mỹ dám bỏ và không chịu tiếp tục nuôi nô lệ bù nh́n VNCH ở miền Nam.

 

    Tự do tranh đấu và chống Cộng không phải là thượng cẳng chân hạ cẳng tay để đầu óc trống rỗng, không đủ khả năng suy nghĩ về mưu lược chính trị. Cho nên, từ bao lâu vẫn chỉ làm côn đồ và ăn mày xin tiền và không biết nhục khi cần đồng tiền để chi phí vô ích, không đi đến đâu, người Mỹ coi thường và không làm ǵ cho ra hồn được, kể cả sự khoác lác lật đổ CS, khi c̣n ôm cứng lấy năo trạng con đ̣i con mọi đầy tớ cho bọn mũi lơ mắt xanh độc tài giáo phiệt La Mă.

 

    Hăy cố gắng ra khỏi sự tranh đấu tranh ăn và ấu trĩ<Go Back>
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend