TIẾNG NÓI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI QUYẾT TÂM 
CÙNG QUÂN ĐỘINHÀ NƯỚC VIỆT NAM HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ DÂN TỘC LÀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN VĂN HÓA:
GIẢI HOẶC VÀ GIẢI TRỪ GIẶC ÁO ĐEN VATICAN, GIẶC ÁO ĐEN BẢN ĐỊAGIẶC TIN LÀNH

TUYỂN TẬP: TỔNG NỔI DẬY MẬU THÂN 68


TUYỂN TẬP: TỔNG NỔI DẬY MẬU THÂN 68

 

   

NDVN: Đă lên mạng một số bài viết về: Mậu Thân 68 - Hố Chôn Tập Thể - Hậu  Mậu Thân Huế 68, và nhận được Email bài Tham luận “B́nh luận một số thông tin lịch sử trong sách “L’Offensive Générale Des Việt Cộng Au Tet Mau Than 1968” của nhà sử học Phạm Văn Sơn” của Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, có thể đọc trước HỘI THẢO KHOA HỌC: CUỘC TỔNG TIẾN VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 68, do BỘ QUỐC PH̉NG – TỈNH ỦY THỪA THIÊN HUẾ, tại Pḥng hội Tỉnh Thừa Thiên - Thành phố Huế, từ ngày 10 - 11 /01/08, được ông bạn già Mỹ gửi cho. Theo ông bạn già cho biết có vào khoảng vài trăm quư vị đại biểu, tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ chiến sĩ, nhà nghiên cứu , học giả, sử gia và nhân sĩ…đă từng tham gia chiến đấu trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân Huế 68.  Ghi nhận và ôn lại những trang sử vẻ vang và những đóng góp to lớn cuả các anh hùng liệt sĩ, quân và dân Thừa Thiên Huế, và cán bộ chiến sĩ cùng cả nước đă chiến đấu, anh dũng hy sinh, làm nên một chiến thắng vẻ vang, và là khởi điểm của ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 75, thống nhất Việt Nam   

 

Thế nay, chúng tôi có được cuốn THỪA THIÊN HUẾ - TẤN CÔNG, NỔI DẬY – ANH HÙNG, KIÊN CƯỜNG, do nhà xuất bản Thuân Hóa vào đầu tháng 2 – 2008. Đă ghi lại toàn bộ những bài tham luận của vài tướng lĩnh, và quư vị lănh đạo đảng Thừa Thiên Huế đọc trước hội thảo, vừa đủ thời lượng của chương tŕnh Hội Thảo Khoa Học Kỷ Niệm 40 Năm Mậu Thân Huế, mà nhất là bài tham luận ứng khẩu xuất thần “CHIẾN CÔNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC TỪ CUỘC TIẾN CÔNG MẬU THÂN – 1968 TẠI HUẾ” của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, chiếm nhiều thời lượng sống động hào khí và cho chúng ta bài học những ưu khuyết điểm về chỉ đạo , chỉ huy Tổng tấn công và nổi dậy. (NDVN, sẽ cho lên mạng bài tham luận của ngài Lê Khả Phiêu)

 

Cho nện  bài tham luận “B́nh luận một số thông tin lịch sử trong sách “L’Offensive Générale Des Việt Cộng Au Tet Mau Than 1968” của nhà sử học Phạm Văn Sơn” của NNC Nguyễn Đắc Xuân và một số bài tham luận của một số đại biểu khác không được đọc trước Hội Thảo. Tuy thế, bài tham luận NNC Nguyễn Đắc Xuân có trong cuốn THỪA THIÊN HUẾ - TẤN CÔNG, NỔI DẬY – ANH HÙNG, KIÊN CƯỜNG (tr 305 – tr 321)

 

Đọc bài viết NNC Nguyễn Đắc Xuân, cho chúng ta nh́n thấy lại lá cờ treo trên đỉnh cột cờ Kinh thành Huế là lá cờ của Mặt trận Liên minh Các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà b́nh Thành phố Huế. Lá cơ ấy trên xanh, dưới xanh, ở giữa màu đỏ với một ngôi sao vàng, chứ không phải là cờ giải phóng (trên đỏ, dưới xanh, có ngôi sao vàng ngay giữa”? Đây là một sự việc mà tất cả những ai đă sống qua ở Huế trong Tết Mậu thân 1968 đều biết rất rơ (NDVN).

 

Nhân Kỷ niệm 40 năm, Tổng Tấn Công Mậu Thân 68. NDVN, gom lại những bài viết Mậu Thân 68 vừa qua và bài tham luận NNC Nguyễn Đắc Xuân “B́nh luận một số thông tin lịch sử trong sách “L’Offensive Générale Des Việt Cộng Au Tet Mau Than 1968” của nhà sử học Phạm Văn Sơn”  thành Tuyển Tập: Tổng Tấn Công Mậu Thân 68,...click...đoc tiếp<Go Back>
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend