TIẾNG NÓI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI QUYẾT TÂM 
CÙNG QUÂN ĐỘINHÀ NƯỚC VIỆT NAM HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ DÂN TỘC LÀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN VĂN HÓA:
GIẢI HOẶC VÀ GIẢI TRỪ GIẶC ÁO ĐEN VATICAN, GIẶC ÁO ĐEN BẢN ĐỊAGIẶC TIN LÀNH

Thắc Mắc Cần Được Giải Đáp: Công Giáo La Mă - Chiến Tranh Việt Nam - Cờ VNCH


Những Thắc Mắc Cần Được Giải Đáp

Công Giáo La Mă - Chiến Tranh Việt Nam - Cờ Vàng

 

 

    Trong khi nghiên cứu về tôn giáo, lịch sử và những vấn đề linh tinh, tôi thường hay thắc mắc và đặt trong đầu những câu hỏi. Đối với định chế Ca-Tô Giáo Rô-ma th́ “thắc mắc” là một cái tội, v́ con chiên th́ không có quyền thắc mắc, chỉ có quyền “quên ḿnh trong vâng phục” và phải tuyệt đối tin mọi điều “giáo hội, hay các “bề trên” dạy rằng…, bất kể là những ǵ mà tín đồ nh́n thấy là đen mà giáo hội bảo là trắng th́ cũng phải tin là trắng, như Thánh Loyola, người sáng lập Ḍng Tên, đă dạy. Nhưng tôi vốn là một con người, không phải là một con chiên, lại là một con người được đào tạo trong ngành khoa học Vật Lư, nên thắc mắc đối với giới khoa học chúng tôi là một đ̣i hỏi không thể thiếu. Bởi v́, không thắc mắc th́ không thể khám phá ra được điều ǵ mới lạ. Những thời đại như “thời đại lư trí” (The age of reason), “thời đại khai sáng” (The age of enlightenment), “thời đại phân tích” (The age of Analysis) v..v.. đều phát triển là do những thắc mắc của con người, và đă làm cho Âu Châu thoát ra khỏi thời đại hắc ám (The dark ages) kéo dài cả ngàn năm của Ca-Tô Giáo Rô-ma ở Âu Châu. Những con chiên, con cừu, con dê v..v.., có lẽ v́ không có khả năng thắc mắc, nên cứ ngoan ngoăn theo những người chăn cừu, chăn dê đưa vào ḷ sát sinh, làm chúng tê liệt đầu óc và trở thành những món ăn ngon cho giới chăn chiên. Thật là tội nghiệp, cũng là một kiếp sống. Sau đây là một số thắc mắc của tôi.

 

 

       ÁC MA PIUS XII         ÁC MA JOHN PAUL II     ÁC MA BENEDICT XVI 

Pope Pius XIIPope John Paul II.jpg

EUGENIO PACELLI             KAROL WOJTYLA          JOSEPH RATZINGER

(1876 - 1958)                       (1920 - 2005)                              (1927 - ?)

 

 

1. Thắc Mắc Về Ca-to Giáo Roma

 

 

a) Mẹ Chúa:

 

Mẹ Chúa có tên là Mary. Phúc Âm Matthew (Mă-Thi-Ơ) kể như sau, Matthew 1: 18-24, xin đặc biệt chú ư những đoạn chữ đậm:

 

Sự sinh ra của Giê-su Ki Tô như sau: Sau khi mẹ Giê-su là Mary đính hôn với Joseph, trước khi họ giao hợp cùng nhau, người ta thấy bà có mang với Thánh Linh.

 

Chồng nàng, Joseph, là người tốt bụng, và không muốn nàng bị nhục trước công chúng, định kín đáo từ hôn…

 

Nhưng khi ông c̣n đang suy nghĩ về quyết định này, bỗng nhiên, một thiên sứ hiện ra trong một giấc mộng, nói rằng, “Joseph, con ḍng David, đừng có sợ, cứ lấy Mary làm vợ, v́ cái thai nàng mang trong bụng là của Thánh Linh…”

 

Joseph tỉnh giậy, theo lệnh của thiên sứ, cưới Mary làm vợ, nhưng không giao hợp cùng vợ cho đến khi Mary sinh đứa con đầu ḷng, đặt tên là Giê su.

 

Tôi không có ư kiến về “huyền thoại thánh linh làm cho Mary mang thai” ở trên, ai muốn tin cũng được, tôi chỉ muốn đưa ra một nhận xét đọc trong Tân ước: V́ Joseph chỉ không giao hợp cùng Mary cho đến khi Mary sinh ra đứa con đầu ḷng là Giê-su, và Joseph với Mary ở với nhau như vợ chồng, ít ra là cho đến khi Giê-su khôn lớn, cho nên Mary có sinh thêm 4 người con trai và ít nhất 2 người con gái nữa như Tân Ước đă viết rơ trong Mark 6: 3: “Đây có phải là anh thợ mộc (Giê-su), con bà Mary, anh của James, Joses, Judas, và Simon? Các em gái của hắn chẳng phải đang có mặt tại đây sao?” (Is this not the carpenter, the son of Mary, and brother of James, Joses, Judas, and Simon? And are not his sisters here with us?), và trong nhiều đoạn khác trong Tân ước có ghi rơ James là em ruột Giê-su..

 

Đọc Tân Ước rơ ràng như vậy cho nên tôi thắc mắc: Tại sao Giáo hội Ca-Tô Rô-ma lại đưa ra một tín lư bắt giáo dân phải tin rằng Mary c̣n “Trinh nguyên vĩnh viễn” [Perpetual Virginity], nghĩa là, sau khi sinh ra Giê-su Mary không hề có liên hệ t́nh dục với chồng là Joseph, và không sinh thêm một đứa con nào khác [In Catholic tradition, Mary is referred to as the Virgin Mary because of the doctrine of her perpetual virginity: even after giving birth to Jesus she never had sexual relations with her husband, Joseph, and never gave birth to more children.]. Tại sao Giáo hội lại phải dựng ra chuyện này? Cái màng trinh của Mary quan trọng lắm đối với giáo hội và giáo dân lắm hay sao? Tôi chờ sự giải thích của các bậc lănh đạo trong Ca-Tô Giáo Rô-ma để cất bỏ thắc mắc này của tôi. Tôi sẽ thảo luận chi tiết về giáo lư “Trinh nguyên vĩnh viễn” của giáo hội Ca-Tô trong Phần II viết về “Mary Ngoài Cuốn Kinh Của Ki Tô Giáo” [The Unbiblical Mary], v́ tôi tin rằng có chờ đến Tết Congo th́ mới có sự giải đáp từ các bậc chủ chăn Việt Nam. Xin nói trước, những luận điệu bào chữa của Giáo hội như: đó là mấy người anh chị em họ của Giê-su, không phải là con của Mary, hoặc, đó là những đứa con của người vợ trước của Joseph v..v.. đă bị các học giả nghiên cứu Tân Ước dứt khoát bác bỏ, cho là không dựa trên bất cứ một bằng chứng nào và hoàn toàn mâu thuẫn với những điều viết trong Tân ước.

 

b) Chúa

 

Đọc Tân Ước chúng ta thấy rơ Giê-su khẳng định là ông ta sẽ trở lại trần gian trong một tương lai rất gần, ngay trong thời điểm của Giê-su. Thí dụ những đoạn sau đây đều được trích từ cuốn Thánh Kinh: Cựu Ước Và Tân Ước, Hội Quốc Tế xuất bản, 1994; và Holy Bible: The New King James Version, American Bible Society, New York, 1982:

 

Matthew 16: 27-28: “Ta (Con của Người: Giê-su) sẽ trở lại với các thiên sứ trong vinh quang của Cha ta để thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Ta cho các con biết: một vài người đang đứng đây sẽ c̣n sống cho đến khi nh́n thấy ta vào trong Nước ta”. (For the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to his works. Assuredly, I say to you, there are some standing here who shall not taste death till they see the Son of Man coming in his kingdom.)

 

Matthew 24:34: “Ta quả quyết, thời đại này chưa chấm dứt, các biến cố ấy đă xảy ra rồi” (Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these things are fulfilled)

 

Mark 9: 1: Chúa bảo các môn đệ: “Ta cho các con biết, một vài người đang đứng đây sẽ c̣n sống cho đến khi nh́n thấy nước trời thiết lập với uy quyền vĩ đại(And He said to them, “Assuredly, I say to you that there are some standing here who will not taste death till they see the kingdom of God present with power.”)

 

- Mark 13:30:Ta quả quyết, thế hệ này chưa qua đi th́ các biến cố đó (các biến cố xung quanh ngày tận thế và trở lại của Giê-su. TCN) đă xảy ra rồi”. (Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place.)

 

- Luke 21: 27, 32: “Bấy giờ nhân loại sẽ thấy ta giáng xuống trong mây trời với vinh quang và uy quyền tuyệt đối.. Ta quả quyết: thế hệ này chưa qua, các biến cố ấy đă xảy ra rồi”. (Then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory.. Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these things are fulfilled.)

 

- John 14: 3: Ta đi chuẩn bị chỗ ở cho các con. Khi chuẩn bị xong, ta sẽ trở lại đón các con về với ta để các con ở cùng ta măi măi.” (And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself; that where I am, there you may be also).

 

Nhưng Giê-su đă chết cả 2000 năm nay rồi và không hề trở lại. Vậy thắc mắc của tôi là: Bây giờ ông ấy ở đâu? Bến Hải hay Cà Mâu? Có phải là ông ta đă nói láo, lừa bịp những người Do Thái tin ông ấy hay không? Tại sao ông ấy không thực hiện bất cứ một lời nào mà ông ấy đă khẳng định và hứa hẹn như được viết rơ ở trên trong Tân Ước.

 

Mặt khác, dù Tân Ước viết rằng Giê-su là con của “bà Mary”, một điều mà các học giả trong Ki Tô Giáo ngày nay cho rằng cách gọi như vậy trong xă hội Do Thái khi xưa chứng tỏ Giê-su chỉ là đứa con hoang, không phải là con của Joseph, chồng bà Mary, nhưng trong Tân ước chúng ta lại thấy hai gia phả hoàn toàn khác nhau của Giê-su ở trong Matthew và Luke, nhưng cùng có mục đích chứng minh Giê-su thuộc gịng giơi Vua David, không phải là con của “thánh linh”.

 

Trong Thi Thiên (Psalm) 14: 1, Vua David phán: “Kẻ “điên dại” nói trong đầu: “Không làm ǵ có Thiên Chúa”” [The “fool” has said in his heart, “There is no God.”], một câu mà các tín đồ Ca-Tô rất hay trích dẫn để nói những kẻ “vô thần”.

 

Nhưng chít chít của vua David là Giê-su lại phán: “Bất cứ người nào mà nói người khác là “điên dại” th́ người ấy sẽ bị đầy xuống hỏa ngục” (Matthew 5: 22: But whoever says, “you fool!” shall be in danger of hell fire]

 

Và tôi lại có thêm một thắc mắc: Có phải như vậy là Giê-su đă ném ông tổ tổ David của hắn xuống hỏa ngục không, và những tín đồ Ca-Tô thích trích dẫn câu của David có phải cùng chung số phận với David ở dưới hỏa ngục không?

 

Tôi xin chờ những sự giải thích của các bậc chủ chăn và trí thức trong Ca-Tô Giáo Rô-ma trước những thắc mắc “rất trí thức” của tôi ở trên.

 

c) Giáo Hội Ca-Tô Rô-ma:

 

Chúng ta đều biết, các tín đồ Ca-tô được dạy kỹ rằng, và phải tin rằng, Giáo hội Ca-Tô Rô-ma là một giáo hội do chính Chúa Giê-su thành lập, do đó có đủ các thuộc tính như “thánh thiện”, “duy nhất”, “tông truyền”, là “ánh sáng của nhân loại”, quán quân về “công bằng và bác ái”, được “thánh linh hướng dẫn” v…v… Hăy bỏ qua chuyện chẳng có giáo hội nào do Chúa thành lập, như một số nhà thần học nổi tiếng của Ca-Tô Giáo Rô-ma đă khẳng định, dựa trên những đoạn trích dẫn ở trên từ Tân Ước: Giê-su thành lập giáo hội và trao chức vụ giáo hoàng chăn dắt tín đồ cho Phê-rô để làm ǵ khi mà ông ta tin rằng ngày tận thế gần kề, ngay trong thời của ông, khi một số môn đồ của ông c̣n sống?

 

Giả sử chúng ta cứ nhắm mắt tin bừa những điều giáo hội dạy tín đồ như trên, nhưng khi đọc lịch sử Ca-Tô Giáo Rô-ma th́ tôi lại có một thắc mắc:

 

Tại sao Giáo hội Ca-tô Rô-ma hữu thần [tin có Thiên Chúa] lại có một lịch sử ô nhục đẫm máu nhất trên thế gian, mang trên bờ vai trên dưới 200 triệu sinh mạng vô tội gồm già trẻ lớn bé, qua những tội ác vô tiền khoáng hậu trong suốt 2000 năm nay đối với nhân loại như những cuộc Thập Ác Chinh, những Ṭa H́nh Án Xử Dị Giáo, những cuộc săn lùng và thiêu sống phù thủy, sử dụng những h́nh cụ tra tấn man rợ nhất trong lịch sử loài người, với chính sách bách hại người Do Thái, kỳ thị phái nữ, làm tiên phong hay theo gót thực dân để truyền đạo v.. v.. đến nỗi chính giáo hoàng John Paul II đă phải xưng thú trước thế giới 7 núi tội ác của Ca-Tô Giáo Rô-ma đối với nhân loại, trong khi các tôn giáo Đông Phương như Thích, Nho, Lăo vô thần [không tin có Thiên chúa], ra đời trước Ca-Tô Giáo cả 5,6 trăm năm nhưng không hề làm đổ một giọt máu trong lịch sử truyền đạo của ḿnh ??

 

Tôi xin chờ câu trả lời từ Giáo hoàng đương nhiệm Benedict XVI, cho tới các Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục và những tín đồ Ca Tô trí thức Việt Nam trong “Hội Thánh” Ca-Tô.

 

d) Giáo hoàng:

 

Trên diễn đàn tiengnoigiaodan.net, trong bài Cơ chế tổ chức, quyền bính và trách nhiệm của hàng giáo phẩm (Hierachy) trong Giáo Hội Công Giáo, Linh mục Ngô Tôn Huấn viết như sau:

 

Theo giáo luật, th́ hệ thống cai trị, quyền bính và trách nhiệm trong Giáo Hội được tổ chức và phân chia như sau :

 

Ở thượng tầng cơ chế này th́ Đức Giáo Hoàng là thủ lănh tối cao với quyền bính và trách nhiệm mà Chúa Ki tô đă trao trước hết cho Thánh Phê rô, Tông Đồ trưởng, và các vị nối ngôi kế tục. (x. Mi 16:19;Ga 20:15-16). Giáo Hội Công Giáo nh́n nhận và tuân phục Đức Giáo Hoàng La Mă là vị Đại Diện (Vicar) duy nhất của Chúa Ki tô trên trần thế và là người kế vị Thánh Phê rô trong nhiệm vụ chăn dắt toàn thể Giáo Hội.

 

Theo Linh mục Ngô Tôn Huấn giảng cho tín đồ th́ “Đức Giáo Hoàng La Mă là vị đại diện duy nhất của Chúa Ki Tô” cho nên chúng ta thường thấy các tín đồ Ca-Tô xưng tụng giáo hoàng là “Đức Thánh Cha”, và giáo hội Ca-Tô Rô-ma tại Việt Nam hoàn toàn vâng phục quyền bính và trách nhiệm mà Chúa Ki Tô đă trao cho các đại diện của Ngài trên trần thế.

 

Nhưng đọc lịch sử các Giáo hoàng, chúng ta lại thấy nhiều chuyện lạ về các đại diện duy nhất của Chúa Ki Tô. Thí dụ như, tôi xin trích dẫn một đoạn trong cuốn Những Dối Trá và Huyền Thoại Của Thánh Kinh của Lloyd M. Graham. Đây chỉ là một đoạn tóm tắt một số sự kiện liên quan đến chế độ giáo hoàng. Chi tiết về những sự kiện này sẽ được bổ túc qua những tài liệu của các vị có thẩm quyền trong giáo hội Ca Tô.

 

Chúng tôi thừa nhận rằng điều mà chúng tôi tŕnh bày ở đây là chủ ư đưa ra h́nh ảnh một mặt, mặt đen tối và ô nhục. Lư do để đưa ra mặt này là v́ hàng triệu linh hồn bị lạc dẫn đang sơn phết mặt kia và đưa cao nó lên như là mặt duy nhất cho thế giới những kẻ nhẹ dạ, cả tin. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải biết cả hai mặt, không chỉ v́ lợi ích của sự thật mà c̣n là cho những người đang sống trong sự nô lệ tâm linh cho một quyền lực lừa đảo. Đối với những người này, một ngàn năm tội ác và đồi bại được làm nhẹ đi qua lời giải thích hời hợt là “chỉ có vài giáo hoàng xấu”. Nếu những người giải thích như vậy mà lương thiện, họ phải thừa nhận rằng thật ra chỉ có vài giáo hoàng tốt.

 

Chúng tôi đă nói về sự bất lương của học thuật Công giáo. Không ở đâu rơ ràng bằng luận điệu bào chữa, che đậy cho các giáo hoàng đồi bại.

 

Những tội ác của các giáo hoàng là do những người khác làm và “không thể tránh được”, sự thiêu sống những kẻ dị giáo là một “điều cần thiết của thời đại”, những sự trụy lạc của giáo hoàng chỉ là “yêu thích sự vui vẻ lành mạnh”. Những hồ sơ ghi chép sự việc đương thời đă hoàn toàn phủ bác những luận điệu trên, và những điều ghi chép này không phải là do những kẻ thù của giáo hội viết, mà phần lớn là do những sử gia của chính giáo hội gồm có những giáo hoàng và hồng y: giáo hoàng Victor II, Pius II, hồng y Baronius, giám mục Liutprand, linh mục Salvianus, và các sử gia như Milman, Gerbert, Burchard, Guicciardini, Vacandard, Draper, và nhiều người khác. Đây chính là những người có đầy đủ thẩm quyền đưa ra cái mặt đen tối và ô nhục của giáo hội. Những ǵ mà chúng tôi tŕnh bày ở đây chỉ là lượm lặt trong thời gian 1500 năm, nhưng chúng tôi nghĩ rằng cũng đủ để bác bỏ mọi điều tự nhận của giáo hội, cho rằng giáo hoàng đă được thánh linh tuyển chọn và hướng dẫn..

 

Trong “thời đại tăm tối” (the dark ages) những giáo hoàng được thánh linh hướng dẫn này đă giết nhau với nhịp độ 10 giáo hoàng bị giết trong ṿng 12 năm (891-903) và 40 trong ṿng hơn 100 năm. Giáo hoàng Sergius III là một kẻ giết nhiều người; theo hồng y Baronius và Vulgarius, ông ta đă giết hai vị giáo hoàng tiền nhiệm. Năm 708, Toto, một nhà quư tộc đứng đầu một đám thuộc hạ ô hợp, đă vận động để cho anh hắn được bầu làm giáo hoàng. Đó là giáo hoàng Constantine II, người sau đó bị Christopher, thủ tướng của ông ta, móc mắt ra. Rồi Christopher cùng con của hắn âm mưu chống giáo hoàng Gregory và cũng cho người móc mắt Gregory. Hai đứa cháu của giáo hoàng Leo III là Pascal và Campulus đều là linh mục. Chúng toa rập với nhau mưu đồ thay thế Leo III, thuê một đám giết mướn để giết Leo III khi ông ta đi dạo phố. Việc không thành, chúng đích thân ra tay, kéo Leo III vào một tu viện và giết ông ta tại đó. Chắc độc giả cho rằng đó là chuyện thuần túy giả tưởng, chỉ để phỉ báng. Nhưng không phải vậy, đó là dựa theo những hồ sơ ghi lại sự việc của nhà viết tiểu sử các giáo hoàng.

 

Đó chỉ là chuyện thường t́nh của thời đại. Giáo hoàng Leo V bị một người cũng tên là Christopher hạ bệ, rồi đến lượt tên này cũng bị hạ bệ và cái tên sát nhân giết mấy giáo hoàng tiền nhiệm đă nói ở trên, Sergius III, lên thay. Trong thời đại này, không phải là Thánh Linh tuyển chọn giáo hoàng mà là, theo Hồng y Baronius, những cô gái điếm (scortas). Đó là “luật lệ của những cô gái điếm hạng sang” (rule of the courtesans), đôi khi c̣n được gọi là “chế độ điếm trị” (Pornocracy), hay là triều đại của các cô gái điếm (reign of the whores). Trong số điếm này có một người mà Baronius gọi là “con điếm vô liêm sỉ”, Theodora, và đứa con gái vô liêm sỉ không kém là Marozia. Cả hai mẹ con đều có con với giáo hoàng Sergius III, và cả hai đều đưa những đứa con hoang của ḿnh lên ngai giáo hoàng - John XI và John XII. John XI bị cầm tù và John XII đă “biến dinh Lateran (nơi giáo hoàng ở, trong Vatican. TCN) thành một ổ điếm”. Không có một tội ác nào mà John XII không làm - giết người, khai gian, thông dâm, loạn luân với hai em, đâm chém và thiến kẻ thù v..v.. Hắn ta chết trong tay của một người chồng bị xúc phạm (v́ bị bắt quả tang đang thông dâm với vợ người này.)

 

Theo sử liệu, hồng y Francone cho người thắt cổ giáo hoàng Benedict VI, sau đó lên làm giáo hoàng Boniface VII, “một con quỷ khủng khiếp vượt mọi con người về tội ác”, theo sử gia Gerbert. Hắn ta cũng chẳng tệ hơn ǵ giáo hoàng Boniface VIII.. Thật vậy! Để chiếm được cái mũ tiara (mũ ba tầng của giáo hoàng. TCN) hắn đă thủ tiêu giáo hoàng dở hơi Celestine V. Nhưng hắn cũng chẳng hưởng được sự chiến thắng lâu dài v́ ngay sau đó hắn bị những người La Mă truất phế. Trong triều đại của một giáo hoàng kế vị, Clement V, sau khi chết hắn c̣n bị mang ra xét xử và được xem là phạm mọi tội ác, kể cả tội hành dâm với đồng nam (pederasty) và giết người. Và khi Clement chết th́ người kế vị hắn, John XXII, phanh phui ra rằng Clement đă quá nhân từ (Tác giả chơi chữ: “Clement had been so very clement” v́ clement có nghĩa là nhân từ) nên đă cho người cháu một số tiền tương đương với 5 triệu đô-la, tiền của giáo hoàng. Vào thời gian này, triều đ́nh của giáo hoàng được chuyển đến Avignon, và thánh Phê-rô nay cùng lúc có hai người kế thừa, một người ở Avignon và một người ở Rô-Ma. Nhưng vậy mà cũng chưa đủ v́ có khi có tới ba giáo hoàng cùng một lúc - Gregory XII, Alexander V, và John XXIII. Về sau John XXIII bị từ khước, tên thánh bị hủy bỏ, và gần đây tên này (John XXIII) được giáo hoàng kế vị Pius XII lấy lại.

 

Sự đồi bại của John XXIII lên đến độ mà Sigmund ở Hung Gia Lợi phải triệu tập một hội đồng điều tra hắn ta. Kết quả của cuộc điều ta là đưa ra năm mươi bốn (54) khoản mô tả John XXIII là “độc ác, không tôn trọng những điều thiêng liêng, không trong trắng, nói láo, không tuân theo luật lệ và đầy những thói xấu.” Khi c̣n là hồng y, John XXIII đă là người “vô nhân đạo, bất công và tàn bạo.” Khi lên làm giáo hoàng, ông ta là “kẻ đàn áp người nghèo, khủng bố công lư; là cột trụ của tội ác, h́nh tượng của những kẻ buôn bán chức tước và thánh tích; ham mê tṛ quỷ thuật, cặn bă của thói xấu, đắm ḿnh trong nhục dục; là tấm gương của sự ô nhục, một kẻ phát minh ra những tội ác.” Hắn giữ chắc ngôi vị giáo hoàng bằng “bạo lực và gian lận và bán chứng thư xá tội, chức vụ, bí tích và những đồ ăn cướp được.” Hắn “xúc phạm thánh thần, thông dâm, giết ngựi, hiếp dâm và ăn cắp.”.. Một vài những giáo hoàng như vậy vô đạo đức, tục tĩu đến độ phải đi đày. Ít nhất là có hai giáo hoàng bị móc mắt và cắt lưỡi, rồi buộc vào đuôi lừa kéo lê ngoài đường phố. Một số khác bị khinh ghét đến độ người ta quật xác chúng lên và ném xuống sông Tiber. Sau một ngàn bốn trăm năm dưới quyền lực của Ki Tô Giáo, đạo đức xuống thấp đến độ giáo hoàng Pius II than rằng “hiếm mà có một ông hoàng ở Ư không phải là đứa con hoang.” Lời tuyên bố này cũng áp dụng cho những ông hoàng của giáo hội (the princes of the church: nghĩa là những giáo hoàng,

hồng y, giám mục v..v..) như là của chính quyền dân sự.

 

Tệ hại như vậy nhưng sự tệ hại hơn c̣n chưa tới - với gịng họ Borgias, đặc biệt là Rodrigo. Trong những giáo hoàng xấu xa độc ác th́ hắn xứng đáng đứng đầu. Bằng cách hối lộ 15 hồng y với số tiền tương đương với 3 triệu đô-la, hắn chiếm được sự tuyển lựa một con người tệ hại nhất trong lịch sử - chính hắn, lên làm giáo hoàng với tên Alexander VI. Sử gia Guicciardini mô tả hắn như sau: “..có những thói quen cực kỳ tục tĩu, vô liêm sỉ và không có một ư thức nào về sự thật, nuốt lời, không có t́nh cảm tôn giáo, tham lam vô độ, nhiệt t́nh tham vọng, độc ác quá sự độc ác của những giống người man rợ, tham muốn đưa con lên địa vị cao bằng mọi thủ đoạn: hắn có nhiều con, và một trong những đứa này - cũng đáng ghê tởm như cha của nó.” Đó là con người nổi tiếng, Cesare Borgia, người đă giết người anh rể là John, và hai hồng y khác để chiếm được cái áo hồng y..

 

Khi c̣n là hồng y, cái kẻ chơi bời phóng đăng và sát nhân này đă biến chỗ ở của ḿnh trong Vatican thành một ổ điếm. Theo sử gia đương thời là Burchard, hắn đắm ḿnh trong những cuộc hoan lạc trong những pḥng của hắn, ngay trên pḥng của giáo hoàng, và những cô gái điếm hạng sang “nhảy múa trần truồng trước những tôi tớ của Chúa [các hồng y, giám mục, linh mục] và vị đại diện của Chúa (giáo hoàng. TCN).”.. Đó là sự hoan lạc được giải thích như là “ḷng yêu thích sự vui vẻ lành mạnh.”

 

Đó là những ông hoàng của giáo hội trong những ngày đó. Trong thời Trung Cổ, tập thể các hồng y cũng đồi bại như là một tập thể mà người ta có thể kiếm được trong suốt gịng lịch sử. Chiếm được một ngôi vị hồng y chỉ là vấn đề có tiền và ảnh hưởng quen thuộc. Đức tính, sự hiểu biết, và khả năng không dự phần nào trong đó. Thật vậy, những đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi đôi khi cũng được đưa lên ngôi vị hồng y. Giáo hoàng Paul III cho hai đứa cháu (gọi Paul III bằng ông) làm hồng y.. Paul IV cũng cho một đứa cháu gọi Paul IV bằng bác lên làm hồng y tuy chính ông ta nói “cánh tay của nó ngập máu đến tận khuỷu tay.”

 

Vậy mà đó là những người, với sự trợ giúp của Thánh Linh, tuyển chọn giáo hoàng..

 

Tại sao cái lịch sử ô nhục này không được tín đồ biết đến như là lịch sử các giáo hoàng mà họ cho là tốt? Tại sao các tín đồ Công giáo không được dạy rằng chính những con người như trên đă đưa đến sự cải cách chứ không phải là do “con quỷ Luther đó.”? Giáo phái Tin Lành nổi giậy không chỉ v́ Luther mà v́ sự phản đối tội ác và sự đồi bại của giáo hội Công giáo trong nhiều thế kỷ. Tên Sa-Tăng Phê-rô đă xúc phạm đến toàn thể Âu Châu….click  đọc bản tiếng Anh

 

Đó là lịch sử một số “đại diện của Chúa Ki Tô trên trần thế” khi xưa, các “Đức Thánh Cha” của tín đồ Ca-Tô Việt Nam, độc giả có thể bổ túc kiến thức về những chuyện này trong cuốn sách mới xuất bản của Nigel Cawthorne: “Đời Sống T́nh Dục Của Các Giáo Hoàng” [Sex Lives of the Popes, Barnes & Noble, Inc., 2008]. Ngày nay, hai giáo hoàng gần đây, tuy không đồi bại như một số giáo hoàng khi xưa, nhưng cũng chẳng thể nói là có đạo đức tôn giáo: Giáo hoàng John Paul II đă gọi các nhà truyền giáo Tin Lành ở Nam Mỹ là những “con chó sói đói mồi đến cướp đi tín đồ của ông ta” và viết cuốn “Bước Qua Ngưỡng Cửa Hi Vọng” xuyên tạc Phật Giáo và các tôn giáo khác. C̣n Benedict XVI th́ đă từng phê b́nh Phật Giáo bằng một câu rất “vô giáo dục” : “Buddhism is a sort of spiritual auto-eroticism” và đă từng ra văn thư mật cho các giám mục trên thế giới phải giữ bí mật các vụ linh mục loạn dâm để bao che họ và ngăn cản công lư [obstruction of justice] mà tờ Observer trước đây đă phanh phui ra.

 

Đọc về lịch sử một số giáo hoàng, xưa cũng như nay, và đây chỉ là một phần nhỏ sự thật về các giáo hoàng, tôi không khỏi không có một thắc mắc:

 

Giáo hoàng là đại diện duy nhất của Chúa Ki Tô trên trần thế, nghĩa là thay mặt Chúa Ki Tô để nói năng thay Chúa, thi hành những trách nhiệm mà Chúa Ki Tô đă trao cho, với quyền bính là vị đại diện của Chúa Ki Tô, nhưng tại sao lại có những giáo hoàng có những hành động ác ôn, côn đồ, vô giáo dục, phạm đủ mọi thứ tội ghê tởm trên dân gian như giết người, đấu tố xác chết, loạn dâm, loạn luân, trụy lạc, sa đọa, phỉ báng tôn giáo khác, ngăn cản công lư v..v..

 

Vậy có thật các giáo hoàng là “đại diện duy nhất của Chúa Ki-Tô trên trần thế” không và tại sao các tín đồ Ca-tô Việt Nam luôn luôn xưng tụng giáo hoàng là “Đức Thánh Cha”? Tôi xin chờ lời giải thích của các bậc lănh đạo cũng như của các tín đồ trong Ca-Tô Giáo Rô-ma về vai tṛ và nhiệm vụ của vị đại diện duy nhất của Chúa Ki Tô trên trần thế. Tôi xin nhắc để quư vị nhớ rằng, Giáo hoàng không phải là người thường như mọi người chúng ta, mà là “đại diện duy nhất của Chúa Ki Tô trên trần thế” đă được Thánh Linh tuyển chọn qua Hồng Y đoàn, cho nên Ngài cũng như Chúa, không thể phạm những tội c̣n hơn là người thường nữa.

 

e) Linh Mục

 

Trên tiengnoigiaodan.net, Linh mục Vũ Đức ở Detroit có giảng cho tín đồ:

 

“LINH MỤC là ai? Trả lời một cách ngắn gọn và đầy đủ Ngài là CHÚA KITÔ THỨ HAI (Alter Christus) như thế thưa Cha mới [vừa mới được phong linh mục]: từ nay Cha là Chúa KITÔ.”

 

Tôi xin bỏ qua những nhận định sau đây về Linh Mục của một số nhân vật danh tiếng ở Âu Mỹ:

 

Hugo Grotius (1583-1645), Học giả Ḥa Lan: Người nào đọc lịch sử giới Linh mục không đọc ǵ khác ngoài sự gian giảo và điên rồ của các giám mục và linh mục. (He who reads eccleciastical history reads nothing but the roguery and folly of bishops and churhmen.)

 

John Milton (1608-1674), Thi sĩ Anh: Ca Tô Giáo La Mă là một tôn giáo không ǵ hơn là sự chuyên chế của giới linh mục, những người trang bị với những bổng lộc của quyền lực dân sự, với chiêu bài tôn giáo, đă chiếm lấy quyền của Chúa (Romanism is less a religion than a priestly tyranny armed with the spoils of civil power which, on the pretext of religion, it hath seized against the command of Chist himself.)

 

Daniel Defoe (1660-1731), Tiểu thuyết gia Anh: Trong tất cả những tai họa mà nhân loại phải chịu đựng, sự độc đoán của giới Linh mục là tệ hại nhất (Of all the plagues with which mankind are cursed, Ecclesiastic tyranny’s the worst.)

 

Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762), Văn sĩ Anh: Trên khắp thế giới, các linh mục có thể nói láo, và các tín đồ tin, (Priests can lie, and the mob believe, all over the world).

 

Đại Văn Hào Voltaire (1694-1778): Lời của Chúa là lời của các linh mục; sự vinh quang của Chúa là sự hănh diện của các linh mục; ư của Chúa là ư của các linh mục; xúc phạm Chúa là xúc phạm các linh mục; tin vào Chúa là tin vào mọi điều linh mục nói (The word of God is the word of the priests; the glory of god is the pride of the priests; the will of god is the will of the priests; to offend god is to offend the priests; to believe in god is to believe in all that the priests tell us.)

 

Edward Gibbon (1737-1794), Sử gia Anh: Đối với cái nh́n triết lư, những thói xấu của các Linh Mục th́ ít nguy hại hơn những đức tính của họ rất nhiều (To a philosophic eye, the vices of the clergy are far less dangerous than their virtues.)

 

Thomas Jefferson (1743-1826), Tổng Thống Mỹ: Trong mọi quốc gia và trong mọi thời đại, linh mục đều đă thù nghịch đối với tự do.(In every country and in every age, the priest has been hostile to liberty).

 

James Madison (1751-1836), Tổng Thống Mỹ: Trong gần 15 thế kỷ, cơ sở hợp pháp của Ki Tô giáo đă được phán xét. Hoa trái của Ki Tô giáo là ǵ? Ở khắp nơi, không nhiều th́ ít, sự lười biếng và hănh diện của giới Linh mục, sự ngu tối và quỵ lụy của giới tín đồ; sự mê tín, cố chấp và bạo hành trong cả hai giới (During almost 15 centuries has the legal establishment of Christianity been on trial. What has been its fruits? More or less in all places, pride and indolence in the clergy; ignorance and servility in the laity; in both, superstition, bigotry, and persecution.)

 

Napoleon Bonaparte (1769-1821), Hoàng đế Pháp: Ở mọi nơi và mọi thời, linh mục đă đưa vào sự gian dối và sai lầm (Priests have everywhen and everywhere introduced fraud and falsehood)

 

Arthur Schopenhauer (1788-1860), Triết gia Đức: Ca Tô giáo là tôn giáo lên thiên đường bằng cách cầu xin, v́ nó quá phiền toái để tự ḿnh đạt được. Linh mục là những kẻ buôn bán thiên đường (The Catholic religion is an order to obtain heaven by begging, because it would be too troublesome to earn it. The priest are the brokers for it)

 

Victor Hugo (1802-1885), Văn hào Pháp: Trong mỗi làng đều có một ngọn đuốc soi sáng: người thầy giáo - và một kẻ làm tắt bó đuốc đó: ông linh mục xứ (There is in every village a torch: the schoolmaster - and an extinguisher: the parson.)

 

Giuseppe Garibaldi (1807-1882), Nhà lănh đạo Ư (Người đă tiến quân và thu hẹp lănh thổ của Công Giáo, chỉ c̣n lại Vatican ngày nay): Linh mục là hiện thân của sự sai lầm (The priest is the personification of falsehood.)

 

Robert G. Ingersoll (1833-1899), Học giả Mỹ: Một thầy giáo giỏi có giá trị bằng1000 linh mục (One good schoolmaster is worth a thousand priests.)

 

William E. H. Lecky (1838-1903), Sử gia Ai Nhĩ Lan: Bất cứ khi nào mà giới giáo sĩ, Linh mục Ca Tô hay Mục sư Tin Lành, đứng cạnh thế quyền dân sự, th́ kết quả là sự bạo hành (Whenever the clergy were at the elbow of the civil arm, no matter whether they were Catholic or Protestant, persecution is the result.)

 

Émile Zola (1840-1902), Văn hào Pháp: Nền văn minh sẽ không đi đến tột đỉnh cho đến khi phiến đá cuối cùng từ cái nhà thờ cuối cùng rơi đè lên tên linh mục cuối cùng (Civilization will not attain to its perfection until the last stone from the last church falls on the last priest.)

 

Trước hết, về các “Chúa Ki Tô thứ hai” của LM Vũ Đức th́ chúng ta chắc ai cũng đă biết, trừ LM Vũ Đức:

 

Chuyện các Linh Mục cưỡng hiếp nữ tu Ca-Tô trong 23 quốc gia trên thế giới, c̣n bắt họ đi phá thai, đă được phổ biến rộng răi trên các diễn đàn truyền thông. Và ngày nay, chúng ta đă biết nguyên trên nước Mỹ đă có tới khoảng 5000 Linh mục bị truy tố ra ṭa về tội loạn dâm: cưỡng hiếp nữ tu, và cưỡng bách t́nh dục hàng ngàn trẻ em phụ tế, Giáo hội đă phải bỏ ra hơn 2 tỷ đô-la để bồi thường cho những nạn dân t́nh dục của Giáo hội, nạn nhân của những người mang chức “thánh” trong giáo hội. Tài liệu trên Internet cho biết: http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholic_sex_abuse_cases_by_country, t́nh trạng linh mục loạn dâm đă xẩy ra trên 17 quốc gia, và t́nh trạng này ở Úc cũng nghiêm trọng không kém ǵ ở Mỹ.

 

[AUSTRALIA
Sydney Morning Herald


A support group for victims of church-related sexual abuse is demanding an apology from Pope Benedict XVI when he visits Australia for World Youth Day in July.

 

The call follows the Pope's attempt during a recent visit to the United States to heal the wounds caused by church sex scandals.

 

The Broken Rites group says the sexual abuse was worse in Australia than the US, and the victims of priests feel they are owed an apology by the Catholic church.]

 

Vậy mà cho tới giờ này, các Linh mục Mít nhà ta, thí dụ như LM Vũ Đức ở Detroit, vẫn dạy tín đồ Linh Mục là Chúa Ki Tô thứ hai. Thật là vô cùng nhảm nhí mà không biết ngượng, mấy Linh mục này c̣n không biết ngượng hơn cả con chiên Nguyễn Văn Lục nữa.

 

Vậy th́, những thắc mắc của tôi như sau:

 

Sự kiện là, CHÚA THỨ NHẤT đă chết cách đây gần 2000 năm rồi VÀ CHƯA BAO GIỜ TRỞ LẠI DÙ ÔNG TA HỨA HẸN VỚI MỘT SỐ TÍN ĐỒ LÀ SẼ TRỞ LẠI NGAY KHI HỌ C̉N SỐNG [Chắc Linh Mục Vũ Đức cũng đă đọc những đoạn này trong Tân Ước mà tôi trích dẫn trong một đoạn trên], vậy ngày nay giáo hội Ca-tô Rô-ma chỉ c̣n những CHÚA KITÔ THỨ HAI, rất nhiều CHÚA KITÔ THỨ HAI trên thế giới.

 

Nhiệm vụ của Chúa là “cứu chuộc” hay “cứu rỗi” ǵ ǵ đó, nhưng tại sao lại có các CHÚA KITÔ THỨ HAI đi hiếp dâm các “sơ (nữ tỳ) của Chúa” trong 23 quốc gia trên thế giới, có nơi c̣n bắt họ đi phá thai, và nguyên trên nước Mỹ đă có tới 5000 CHÚA KITÔ THỨ HAI bị truy tố về tội cưỡng bức t́nh dục trẻ em và nữ tín đồ. Có nhiều CHÚA KITÔ THỨ HAI đang ngồi tù, và tất cả vẫn c̣n mang chức linh mục trên người, và các giáo hội địa phương đă phải bỏ ra từ 2 đến 3 tỷ Mỹ kim để bồi thường cho những nạn nhân t́nh dục của các CHÚA KITÔ THỨ HAI hay chính là CHÚA KI TÔ.

 

Vậy không biết Tam Đoạn Luận sau đây có đúng hay không?

 

Người hiếp dâm các sơ và trẻ con là Linh Mục.

 

Mà Linh Mục là Chúa Ki Tô. [Theo LM Vũ Đức: từ nay Cha là Chúa KITÔ.”]

 

Vậy th́ chính Chúa Ki Tô đă hiếp dâm.

 

Vậy Chúa nào đi hiếp dâm? Chúa thứ nhất hay Chúa thứ hai hay cùng là một Chúa?

 

Tôi chờ câu trả lời từ linh mục Vũ Đức hay từ bất cứ tín đồ Ca-Tô nào trên thế giới. Tôi lại xin nhắc để quư vị nhớ rằng, linh mục không phải là người thường như mọi người chúng ta, mà là “Chúa Ki Tô thứ hai” hay chính là “Chúa Ki Tô”, nên các Ngài cũng như Chúa, không thể phạm những tội c̣n hơn là người thường nữa.

 

f) Con Chiên Việt Nam:

 

Đọc Tân Ước và qua các công cuộc nghiên cứu nghiêm chỉnh của các học giả ở trong cũng như ở ngoài Ki Tô Giáo, và lịch sử truyền đạo vào Việt Nam, tôi có thể chứng minh rằng:

 

1. Giáo hội Ca-Tô Rô-ma tuyệt đối không phải do Chúa Giê-su thành lập, v́ Giê-su tin rằng ngày tận thế đă gần kề, cho nên giáo hội Ca-Tô Rô-ma và mọi quyền lực của Giáo hoàng cũng như của giới chăn chiên chỉ là tự tạo, tự phong, không có căn bản trong Tân Ước.

 

2. Tân Ước viết rất rơ, Giê-su sinh ra chỉ là để thi hành luật của một vị Thần của Do Thái trong Cựu Ước v́ Giê-su tự cho ḿnh là con của vị Thần đó, có nhiệm vụ cứu dân Do Thái, và chỉ dân Do Thái mà thôi. Những người không phải là dân Do Thái, lẽ dĩ nhiên trong số này có người Việt Nam, không thể được Giê-su cứu chuộc hay cứu rỗi v́ Giê-su đă khẳng định như vậy trong Tân Ước.

 

3. “Trí tuệ và đạo đức của Giê-su không có ǵ đáng để chúng ta kính ngưỡng, khoan nói đến chuyện đáng để cho chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa”. Đây là kết quả nghiên cứu của nhiều chuyên gia học giả ở trong cũng như ở ngoài các giáo hội Ki-Tô, dựa trên chính những điều viết về Giê-su trong Tân ước.

 

4. Cuốn Thánh Kinh chỉ là một cuốn sách về lịch sử của dân Do Thái cách đây vài ngàn năm, viết bởi những người Do Thái theo cái hiểu của họ về vũ trụ nhân sinh trong thời đó, và những quan niệm về đạo lư qui Thần của họ, và chứa những điều phi luân vô đạo đức không ai có thể chấp nhận được trong thời đại ngày nay, cho nên không thể thích hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

 

5. Lịch sử Giáo hội Ca-Tô Rô-ma là một lịch sử ô nhục và đẫm máu nhất trong nhân loại, và một số không nhỏ các vị chủ chăn, từ các giáo hoàng cho tới các linh mục, là những con người cực kỳ tội lỗi, độc ác, tàn bạo, vô đạo đức v..v.. chưa từng thấy trong bất cứ tôn giáo nào khác.

 

6. V́ bị huyễn hoặc bởi một cái bánh vẽ trên trời do các thừa sai rao giảng bịp bợm cho nên các tín đồ Ca-Tô ở Việt Nam đă đi vào con đường phản bội quốc gia như lịch sử đă ghi rơ.

 

Ai có thể phủ nhận những điều viết trong Tân ước trên và những sự kiện lịch sử về Ca-Tô Giáo Rô-ma cùng đạo đức của giới chăn chiên Ca-Tô như trên, xin mời lên tiếng.

 

Vậy th́, từ những kết quả nghiên cứu trên, tôi lại có một thắc mắc:

 

NGƯỜI VIỆT NAM THEO ĐẠO CA-TÔ RÔ-MA LÀ V̀ CÁI G̀?

 

Tôi xin chờ câu trả lời từ các bậc Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục xuống tới mọi tầng lớp con chiên Việt Nam.

 

Chân Dung Tập đoàn “Lính Đánh Thuê” Ngụy quân - Ngụy Quyền VNCH

 

Photograph:Ngo Dinh Diem, 1954Trung Tuong Nguyen Van Thieu

Ngô Đ́nh Diệm  - Tướng Nguyễn Văn Thiệu - Tướng Nguyễn Cao Kỳ

 

 

Tướng Cao Văn Viên - Tướng Ngô Quang Trưởng

 Lieutenant General Nguyễn Văn ToànGeneral Lam Thi Quang.Chuan Tuong Ly Tong Ba

Tướng Nguyễn Văn Toàn - Tướng Lâm Quang Thi - Tướng Vĩnh Lộc - Tướng Lư Ṭng Bá

 

    Trong lúc đó, nhiều nhân vật trong tấn bi kịch Việt Nam bị lăng nhục thậm tệ. Ít lâu sau khi họ đến Guam, nhiều tướng bại trận bị nhốt trong những chuồng sắt. Tướng Toàn, nguyên tư lệnh Quân khu III, kiệt sức, bị đẩy vào giữa nhóm, ngồi xuống một ghế quay. Tướng Tưởng, người bảo vệ Đà Nẵng đau mắt nặng, không c̣n trông thấy chiếc ghế. Một lúc sau, một sĩ quan hải quân Mỹ vào, bắt ông ta cởi binh phục. Một viên tướng hỏi: chúng tôi có thể đeo huân chương không? Người Mỹ trả lời: Không! Các anh không c̣n quân đội, không c̣n Tổ quốc!”(tr 376)….

 

 

2. Thắc Mắc Về Chiến Tranh Việt Nam

 

 

a). Về Kết Thúc Của Cuộc Chiến

 

Cuộc chiến Việt Nam đă kết thúc cách đây 33 năm. Người Việt Nam Quốc Gia chúng ta thường cho là chúng ta có chính nghĩa. Nhưng nh́n lại lịch sử, chúng ta phải đau ḷng mà nh́n nhận rằng, chúng ta có một lư tưởng khác với lư tưởng Cộng sản, nhưng chính nghĩa th́ không có. V́ thực chất các chế độ ở miền Nam chỉ là những “chế độ tay sai” [client regimes], những chế độ được Mỹ dựng lên làm tiền đồn chống Cộng, mới đầu được Mỹ ủy nhiệm chống Cộng cho Mỹ, sau Mỹ nhảy vào chống Cộng lấy, chống không nổi rồi lại “Việt Nam hóa” cuộc chiến, ủy nhiệm lại cho VNCH chống Cộng để đi đến kết cuộc là “tan ră” [từ của ông Tướng Nguyễn Cao Kỳ]. Ông Tướng Nguyễn Cao Kỳ đă rất can đảm khi thú nhận rằng: "Ông" Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu, làm "kép nhất". V́ vậy ai cũng cho rằng thực chất đây là cuộc chiến tranh của người Mỹchúng tôi là những kẻ đánh thuê. Nhưng kết thúc của cuộc chiến mà một số người ở hải ngoại cho rằng “Việt Cộng đă cưỡng chiếm miền Nam” đă làm tôi có thắc mắc như sau:

 

“Miền Nam có tới hơn một triệu quân, gồm chính quy và nhân dân tự vệ, một thời cộng với hơn nửa triệu quân Mỹ, với đầy đủ vũ khí, đạn dược, và có ưu thế tuyệt đối về máy bay, xe tăng, tàu chiến, B52, và cả thuốc khai quang Agent Orange để cho Việt Cộng không c̣n chỗ ẩn núp v..v.. nhưng tại sao sau 8 năm, từ năm 1965 khi Mỹ đổ quân vào Việt Nam đến 1973, Mỹ lại phải “Việt Nam hóa” cuộc chiến, rồi “rút lui trong danh dự của Mỹ”, để rồi cuối cùng Việt Cộng vẫn “cưỡng chiếm” được miền Nam? Người dân miền Nam có dự phần nào trong cuộc “cưỡng chiếm” này không? Làm sao Việt Cộng có thể thực hiện được “đường hầm Củ Chi?”. Vậy ngoài yếu tố quân sự, những yếu tố nào đă quyết định cuộc chiến? Phải chăng là ḷng yêu nước? Chính Nghĩa? Hợp với ḷng dân và được dân ủng hộ? Ư chí chiến đấu của binh sĩ? Khả năng chỉ huy của các cấp lănh đạo? Và c̣n ǵ nữa?”

 

Cho tới nay, tôi mới chỉ thấy một giải thích của ông Nguyễn Cao Kỳ: “Tôi biết rất rơ ràng về cái gọi là những người chỉ huy, những ông tướng lĩnh miền Nam khi ấy. Từ ông Thiệu đến những ông khác dưới trướng, xin lỗi, toàn là những vị ăn chơi phè phỡn, tài không có mà đức cũng không. Trước đây có "ông" Mỹ đứng sau th́ không có chuyện ǵ, nhưng khi phải một ḿnh trực tiếp đối diện với khó khăn th́ bản chất cũng như tài năng lộ ra ngay

 

Trong một cuộc chiến, nói ǵ th́ nói, theo tôi quan trọng nhất vẫn là lực lượng, là quân đội. Quân đội miền Nam, không có ai đáng giá cả, kể từ ông Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh - trở xuống. Trong số những vị cùng vai với tôi, cứ mười ông th́ đến mười một ông tham sống sợ chết! Trong khi đó, miền Bắc (*) có trang bị quân số, vũ khí không kém ǵ, nhưng các ông chỉ huy lại có rất nhiều kinh nghiệm chiến trường, được cấp dưới tin cậy và kính trọng về nhân cách, đó là sự hơn hẳn.[ http://dongduongthoibao.net/view.php?storyid=68]

 

Nhưng tôi muốn có thêm những cao kiến khác, cho nên tôi xin chờ sự giải thích của các tướng lănh và các chính trị gia của VNCH khi xưa, và từ những cựu quân nhân đủ mọi ngành, cứ gần đến ngày 30 tháng Tư mỗi năm lại mang quân phục với huy chương đầy ngực đi diễn hành ở một số địa phương ở ngoại quốc.

 

 

"Cờ Ba Que" Tam Vị Nhất Thể - Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần

Đại úy Micheal Đỗ treo cờ ba que dưới "đít" cờ đế quốc xâm lượcMỹ tại Iraq

 

 

2. Thắc Mắc Về Thời Sự Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

 

 

Đây là lá cờ mà tôi đă từng phục vụ dưới nó trong hơn hai thập niên: 8 năm rưỡi trong Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, và nhiều năm trong ngành giáo dục ở miền Nam. Cho nên tôi không chê nó, không ghét nó, và vẫn thường nói, những kẻ nào gọi cờ đó là “cờ ba que” là những kẻ vô giáo dục. Điều này cũng áp dụng cho những kẻ nào gọi lá cờ đỏ sao vàng là “lá cờ máu”. Tại sao? Bởi v́ dưới những lá cờ đó đă không biết có bao nhiêu người yêu nước, v́ lư tưởng này hay lư tưởng nọ, hi sinh dưới những lá cờ đó. Chỉ có những kẻ vô giáo dục mới dùng những từ hạ cấp để gọi những lá cờ đă đi vào lịch sử Việt Nam trong thời cận đại.

 

V́ có những ràng buộc cá nhân đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho nên tuy rằng ngày nay nó không c̣n ư nghĩa của một quốc kỳ, tôi vẫn giữ nó như là một kỷ vật trong đời. Do đó nơi bàn làm việc của tôi trong mấy chục năm nay thường có treo một lá cờ vàng ba sọc đỏ nho nhỏ như trong bức h́nh dưới đây, lẽ dĩ nhiên đây chỉ là kỷ niệm cá nhân.

 

 

Nơi tôi làm việc

 

Nhưng ngày nay bảo tôi cầm lá cờ đó đi chống Cộng dưới bất cứ h́nh thức nào: chống đối những chính khách từ Việt Nam qua, biểu t́nh chống Vietweekly hay Người Việt “thân Cộng”, tranh đấu để được công nhận là lá cờ chính thức của Việt Nam, tranh đấu để được treo ở vài nơi công cộng, vài trường học, hay cả bắt tôi phải chào nó coi như nó là quốc kỳ v..v.., th́ đối với tôi là một sự sỉ nhục. Sỉ nhục v́ đó là những hành động của những kẻ “không biết ngượng”, sỉ nhục v́ đă hạ thấp tư cách công dân Mỹ gốc Việt của những người đang sống trong một nước tự do dân chủ, sỉ nhục v́ nó trái với sự hiểu biết thông thường, sỉ nhục v́ làm cho cả cộng đồng người Việt di cư mang tiếng là những kẻ có những hành động côn đồ, bất chấp luật pháp v..v… V́ vậy tôi thắc mắc là những hành động vô lối trên đă mang lại cho cộng đồng người Việt di cư cái ǵ, sự vinh danh hay sự nhục nhă.

 

Chẳng ai có thể phủ nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ, một thời đă là biểu tượng của các chế độ quốc gia, từ 1948 đến 1954 dưới quyền Pháp, và từ 1954 đến 1975 trên thực tế dưới quyền Mỹ, nhưng dù sao cũng là một biểu tượng mà mấy chục triệu người dân sống dưới nó, và cũng có biết bao chiến sĩ hi sinh v́ nó. Nhưng sau 1975 th́ biểu tượng đó đă đi vào dĩ văng của lịch sử, không c̣n là “quốc kỳ” mà cũng chẳng phải là biểu tượng của “di sản và tự do” [symbol of heritage and freedom] của người Việt miền Nam.

 

Nó không c̣n là “quốc kỳ” v́ “quốc kỳ” là biểu tượng của một quốc gia có chủ quyền, có một lănh thổ riêng biệt. Những người dân trong một quốc gia th́ có cùng một căn cước, và thường có cùng một nguồn gốc, và theo nghĩa lịch sử, có cùng tổ tiên và các hậu duệ. Một quốc gia trải dài qua nhiều thế hệ và gồm cả những người đă quá cố. Một quốc gia thường được cả thế giới công nhận là một thực thể có căn cước riêng trong cộng đồng thế giới. Cộng đồng người Việt di cư đầy chia rẽ không hội đủ bất cứ một điều kiện nào như trên cho nên không phải là một quốc gia và tất nhiên không thể có quốc kỳ. Do đó, thực chất lá cờ vàng chỉ c̣n là “vang bóng một thời” của những người cố bám vào quá khứ mà không nh́n thấy hiện thực.

 

Những nhóm người chống Cộng cực đoan không hiểu được như vậy cho nên đă lạm dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ trong những hành động vô lối, thiếu hiểu biết. Đọc dư luận về đám người không có đầu óc này trên báo Mỹ và trên Internet tôi thật sự lấy làm xấu hổ lây. Lá cờ vàng ba sọc đỏ đă trở thành biểu tượng của những đám người chống Cộng bất kể lư lẽ, những đám người giống như những băng đảng, không đại diện cho bất cứ ai, khoan nói là đại diện cho hơn 2 triệu người Việt di cư. Họ mang lá cờ đă cuốn gói chạy dài trong năm 1975 ra phô trương làm “quốc kỳ” mà chẳng hiểu thế nào là quốc với kỳ, đi đến t́nh trạng trong một số buổi lễ, công hay tư, tôn giáo hay dân gian, cũng đều có chào “quốc kỳ” và hát “quốc ca”. Họ cho rằng tất cả những người đứng lên chào cờ cũng phải cho đó là “quốc kỳ”, nghe bài “Tiếng Gọi Thanh Niên” của Lưu Hữu Phước cũng phải cho đó là “quốc ca”, mà không hiểu rằng khi xưa người dân đi xem chiếu bóng nghe bài “Nhân dân Việt Nam biết ơn Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm” cũng chẳng có mấy người “biết ơn Ngô Tổng Thống” và cũng chẳng có mấy người muốn cho “Ngô Tổng Thống muôn năm”.

 

Với hơn một triệu quân, cộng với hơn nửa triệu quân Mỹ, cộng với ưu thế tuyệt đối về quân sự, mà phải chạy dài trước đoàn quân mà bây giờ họ lên tiếng mạ lỵ, cho là đói rách, vô học, thế mà không lấy thế làm nhục, ngày nay c̣n mang nó ra làm biểu tượng tranh đấu cho tự do, dân chủ bằng những hành động hung hăng vô lối, phá phách, đe dọa, phi tự do, phi dân chủ. Họ mơ tưởng rằng tất cả người Việt di cư đều đồng ư với những hành động ấu trĩ, côn đồ của họ mà không biết rằng tuyệt đại đa số người Việt di cư coi những chuyện chống Cộng ruồi bu như vậy thật là đáng khinh, làm muối mặt cả cộng đồng. Họ c̣n vác nó đi diễn hành rất hào hùng trong những bộ quân phục đeo đầy huy chương hào nhoáng mà không biết ngượng v́ không hề nghĩ rằng như vậy chỉ làm tṛ cười cho thiên hạ, chỉ khơi lại cho những người hiểu biết cảnh tướng chạy trước, quân chạy sau, chà đạp lên dân chúng, cướp đường mà chạy, cho nên chỉ có 55 ngày mà quân đội miền Nam tan ră, vứt đầy xa lộ quân phục, quân dụng và súng ống. [Có thể xem những h́nh ảnh này trên trang nhà sachhiem.net] Vậy th́ hào hùng ở chỗ nào, vinh quang ở chỗ nào. Thế mà người ta vẫn cứ huênh hoang tổ chức nọ kia để “vinh danh chiến sĩ Việt Nam Cộng Ḥa”. Thật là quá đau ḷng đi, nhưng những cảnh tượng chống Cộng bát nháo, phô trương lực lượng một cách lố bịch đă làm cho nhiều người Việt di cư phải hổ thẹn trước người ngoại quốc.

 

Người Việt di cư đă bỏ phiếu bằng những hành động cụ thể. Có bao nhiêu người trí thức có tư cách tham gia những nhóm người hung hăng chống Cộng? Hô hào, cổ vơ tẩy chay nhạc Trịnh Công Sơn, cho cả một em bé đứng ngoài đường vác bảng đề “Người Việt tỵ nạn không chấp nhận ca nhạc Trịnh Công Sơn” nhưng số người đi nghe nhạc Trịnh Công Sơn lại hơn gấp đôi số người đi biểu t́nh chống. Thái độ của người Việt tỵ nạn đă rơ ràng. Hàng năm có mấy trăm ngàn người về thăm quê hương, gửi cả tỷ đô-la về cho thân nhân, làm giầu nuôi dưỡng chế độ [sic], theo như luận điệu ấu trĩ của một số người. Thế mà vẫn không chịu nh́n vào thực tế, vẫn hung hăng con bọ xít vinh danh lá cờ vàng.

 

Một chuyện chống Cộng để vinh danh lá cờ vàng đă xẩy ra ở đại học Nam Cali, USC. USC treo cờ của tất cả các quốc gia có sinh viên học ở USC, và Việt Nam có hơn 20 sinh viên học ở đó, do đó nhà trường treo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam song song với cờ của các nước khác có sinh viên học ở đó. Phát ngôn viên của Đại học nói: “Đại học treo những cờ của các quốc gia trên thế giới có sinh viên đến USC học. Những lá cờ này tượng trưng cho các quốc gia đă được Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công nhận” [The university displays the flags of nations from which our international students come to attend USC, These flags represent nations recognized by the United Nations and the U.S. Department of State."] Những người chống Cộng cực đoan đ̣i hạ cờ đó xuống để treo cờ vàng ba sọc đỏ với lư luận là có 1000 sinh viên Mỹ gốc Việt không chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ đại diện cho quốc gia của họ. Nhưng lá cờ vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho quốc gia nào, có được Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công nhận là cờ của một quốc gia không?. 1000 sinh viên học ở USC với tư cách là công dân của quốc gia nào. Nếu là công dân Mỹ, dù là gốc Việt, th́ lá cờ tượng trưng cho quốc gia của họ là lá cờ Mỹ, không phải là lá cờ vàng ba sọc đỏ. C̣n nếu với tư cách là sinh viên Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, th́ lá cờ đại diện cho họ phải là lá cờ đỏ sao vàng. Vấn đề rất đơn giản như vậy mà không chịu hiểu, cứ hung hăng làm càn để cho người ngoại quốc chê cười. Mà không chỉ là chê cười mà họ c̣n mắng vào mặt những người đă có những hành động ngu xuẩn này ngay trên nước Mỹ, vi phạm luật pháp Mỹ, như chúng ta thấy trong vài tài liệu sau đây,

 

Chúng ta có cảm thấy xấu hổ không khi đọc những ḍng chữ này trên tờ OCregister.com:

 

“Bạn có biết không. Ngu xuẩn là chính danh. Pháp và sau đó 1à Mỹ đă huấn luyện những người ngu dốt để phục vụ cho chúng. Công việc của họ là đánh hơi ra những kẻ nào chống chủ của họ, cộng sản hay không. Họ gọi bất cứ người nào chống lại sự thống trị của ngoại bang là “cộng sản” và cầm tù và giết người đó đi. Đó là tại sao họ không được sự ủng hộ của dân chúng. Đó là tại sao khi Mỹ tháo chạy th́ họ cũng phải tháo chạy. Chế độ Saigon không có ngay cả sự ủng hộ của binh sĩ của ḿnh, đó là tại sao mà chỉ có trong ṿng 55 ngày mà quân đội miền Bắc có thể kiểm soát hoàn toàn Nam Việt Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Một điều mà cái guồng máy chiến tranh lớn nhất trên thế giới không thể làm nổi dù rằng đă giết cả triệu người, thả 8 triệu tấn bom và trải 70 triệu lít chất khai quang màu cam.

 

Cho đến ngày nay, suốt cuộc đời của họ dính cứng vào cái trạng thái tâm lư đó. Họ nghĩ rằng nếu họ cứ kiên tŕ hô to những khẩu hiệu trống rỗng th́ họ sẽ được sự ủng hộ để họ đi hiếp đáp những người khác ở trên đất Mỹ này, và lạ lùng thay họ đă thành công. Điều này chứng tỏ một điều. C̣n rất nhiều người ngu trên đất Mỹ.

 

Những người biểu t́nh chống đối có biết rằng trong thế giới ngày nay mà lên án một người nào là cộng sản th́ thật là ngu xuẩn không? Nó đă quá lỗi thời và chứng tỏ là các người thiếu giáo dục.

 

1000 sinh viên Mỹ gốc Việt học ở USC đúng khi nói rằng lá cờ đỏ sao vàng không đại diện cho họ. Đó là v́ lá cờ ba màu đỏ, trắng, và xanh (cờ Mỹ) đă đại diện cho họ ở mọi cơ sở liên bang, tiểu bang, quận, và các công sự trong thị trấn.

 

Các người không có quyền bảo USC hay bất cứ ai về vấn đề lá cờ nào mà họ muốn treo. Đó không phải là một đặc quyền mà là quyền đă tranh đấu để có được. Nếu những người chống đối muốn lá cờ cũ của Nam Việt Nam được treo th́ các người phải ở lại trong nước và chiến đấu [nếu thắng th́ đương nhiên lá cờ đó là cờ của quốc gia Việt Nam]. Miền Bắc đă ở lại và chiến đấu và họ đă được cái họ muốn. Sự kiện là điều này không xẩy ra cho miền Nam và ngày nay chúng ta đang ở năm 2008.

 

Các người muốn ǵ nữa từ nước Mỹ? Các người muốn chúng tôi gây một cuộc chiến khác với Việt Nam?”

 

[You got it. Ignorant is the word. France and later the US had trained these ignorant people to serve them. Their job is sniffing out their own people who is against their masters, communist or not. They would call anyone who opposes foreign domination "communist" and jail and kill them. That's why they didn't have any support from the population. That's why when the US run, they had to run too. The Saigon regime didn't even have the support of its own soldiers, that's why it took only 55 days for the North Army to take total control of South Vietnam in the Ho Chi Minh Campaign in 1975. Something that the biggest war machine this world has ever seen couldn't do in ten years despite killing millions of people, droppimg 8 millions tons of bombs and 70 millions liters of Agent Orange.

All their lives until this day, they're stuck in that mentality. They think if they chant those empty slogans often enough they will get the support they need to bully others here in the US, and surprisingly they did succeed. That proves one thing. There're a lot of ignorant people in the US' population too.

Do you protestors realize how ignorant it sounds to utilize and accuse someone of being a communist in today's world? It's outdated and clearly demonstrates your lack of education.
The 1000 USC American Vietnamese students are correct to state that the Red flag with the star doesn't represent them. It is because the red, white, and blue represents them in every federal, state, county, and city building.

You have no right to tell USC or anyone of that matter to fly what flag they want to. It is neither a priviledge but a right that was given and fought for. If you protestors wanted the old South Viet flag to fly you should have stayed and fought. The north stayed and fought and they got what they wanted. The facts remains for the south that didn't occur and we are here now in 2008.
What else do you want more from the US? Do you want us to wage another war against Vietnam?]

 

Sau đây là một ư kiến khác, của một người Việt Nam, viết cho một người Mỹ, có lẽ là một viên chức ở Quận Cam, trên Internet:

 

K/G ông Dillow:

 

Xin ông hăy t́m hiểu hồ sơ cá nhân của những người biểu t́nh chống đối. Nếu ông nghe đài phát thanh Việt Nam mà chúng tôi nghe vào buổi tối, th́ ông sẽ biết rằng những người chống đối đă được trả tiền và nhiều người trong bọn họ sống ở Quảng Nam trước khi sang Mỹ. Nhiều người ăn trợ cấp xă hội (welfare), không trả thuế và không khai lợi tức kể cả lợi tức để chống đối. [được trả tiền để đi biểu t́nh chống đối]

 

Đây là một h́nh ảnh rất xấu cho cộng đồng của chúng tôi. Khi chúng tôi nghe đài phát thanh Việt Nam vào buổi tối chúng tôi được tin về những người làm chính trị Việt Nam đă thuê những người đi biểu t́nh để phá Saigon Nhỏ [Little Saigon, không phải báo lá cải Saigon Nhỏ] và báo chí Việt Nam. Xin đừng để cho những người biểu t́n chiếm cứ Saigon Nhỏ và phá hủy đi tiếng tốt của Saigon Nhỏ.

 

Chúng tôi xin ông giúp chúng tôi để điều tra Ngô Kỷ, Đoàn Trọng, Đàm Bảo Kiếm, Rambo Phạm, Trần Thế Cung, những người làm chính trị [không xứng đáng được gọi là chính trị gia] Janet Nguyễn và Lê Công Tâm. Họ được nói đến trên đài phát thanh của ông Vơ Cửu Long. Những ai đă được trả tiền. Và ai đă vi phạm luật pháp Hoa Kỳ?

 

[ Dear Mr. Dillow:

 

Please look into the background of protesters. If you listen to Vietnamese radio when we hear at night, you’ll know that protesters receive payment and it is correct that many of them live in Quang Nam area before moving to United States. Many receive Welfare, do not pay taxes or report income including protest income.

 

This is very bad image to our community. When we hear radio at night we receive news about Vietnamese politicans hire protesters to destroy Little Saigon and media in Vietnamese. Please do not let protesters take over Little Saigon and destroy the good name of Little Saigon.

 

Please we ask for your assistance to look into Ngo Ky, Doan Trong, Dam Bao Kiem, Rambo Pham, Tran The Cung, the politicians Janet Nguyen and Le Cong Tam. They get mention on the radio station of Vo Cuu Long. Who receives payment? Who is breaking United States law?]

 

 

Sau đây chúng ta hăy đọc vài đoạn trong bài phỏng vấn ông Trần Tuấn Ngọc, 47 tuổi, trang chủ trang nhà của chính ông thành lập từ năm 2000: Vietnamese-American.org: Chúng ta sẽ thấy rằng tuy tương đối c̣n trẻ, lẽ dĩ nhiên là đối với tôi, ông Trần Tuấn Ngọc đă có những nhận định sâu sắc về cộng đồng, chính trị và thời sự [Interview with Ngoc Tuan Tran of Vietnamese-American.org]. Trong một cuộc phỏng vấn khác trước đây, được biết ông Trần Tuấn Ngọc đă có về dạy học ở TP Hồ Chí Minh trong một thời gian (I am currently teaching in Ho Chi Minh city, Vietnam. I plan to return to the United States early in March of 2005):

 

Hỏi: Ông rời Việt Nam năm nào và bao nhiêu tuổi? Ông, hay gia đ́nh ông có địa vị hoặc làm ǵ ở Nam Việt Nam trước đây.

 

Đáp: Tôi rời Việt Nam một ḿnh ngày 30 tháng 4, 1975, khi tôi 14 tuổi. Khi đó tôi là học sinh Trung Học. Bố tôi là một cảnh sát cấp thấp trong chính phủ Nam Việt Nam.

 

Hỏi: Ông có ư kiến ǵ về những người trong cộng đồng cho rằng lá cờ cũ đại diện cho lịch sử và căn cước của tất cả người Mỹ gốc Việt?

 

Đáp: Lá cờ cũ đại diện cho căn cước của một số những người Nam Việt Nam ở phe của Mỹ, và của Pháp trước đó, nhưng không phải cho tất cả.

 

Hỏi: Ông nghĩ sao về những quyết định về cờ vàng ba sọc đỏ đă thành công ở những thị trấn như Garden Grove, Cali?

 

Đáp: Hoa Kỳ có quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng ngày nay đại diện cho Việt Nam. Bất cứ tổ chức chính quyền nào của Hoa Kỳ ủng hộ lá cờ cũ là lá cờ chính thức của Việt Nam đều vi phạm luật quốc tế. [Sự thật chỉ có một số địa phương cho phép treo cờ vàng ba sọc đỏ coi đó như là biểu tượng của cộng đồng người Việt, và một số địa phương không cho phép, chứ chính quyền Mỹ hay Bộ Ngoại Giao Mỹ chưa bao giờ coi lá cờ đó là cờ của Việt Nam. Những người chống Cộng với lá cờ đó quên rằng Mỹ đă coi lá cờ đó như là một cái ǵ expendable, muốn bỏ đi lúc nào th́ bỏ. Vậy mà không biết nhục mà ngày nay c̣n xin xỏ để lá cờ đó được treo, treo lên một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp]

 

Hỏi: Ông nghĩ sao về một số người Mỹ gốc Việt cho rằng làm ăn và thiết lập những liên hệ với Việt Nam chỉ ủng hộ cho hồ sơ nhân quyền xấu và tham nhũng trong chính phủ Việt Nam.

 

Đáp: Trước khi lên án các quốc gia khác về vi phạm nhân quyền, người Mỹ gốc Việt nên nh́n vào hồ sơ nhân quyền của nước Mỹ. Kỳ thị chủng tộc chắc chắn là vi phạm nhân quyền, và kỳ thị chủng tộc th́ vừa là hệ thống vừa là định chế ở nước Mỹ.

Về tham những th́ ở Mỹ cũng không thiếu ǵ các viên chức tham nhũng, nhưng học che đậy kỹ hơn. Ai cũng biết rằng phải có rất nhiều tiền, thường là từ những tổ chức đóng góp để mưu lợi, để thắng trong một cuộc bầu cử ở Mỹ.

 

Hỏi: Ông nghĩ sao về lư luận của một số người Mỹ gốc Việt cho rằng chính phủ Việt Nam hiện thời, và tất cả những ǵ họ đại diện, là bất hợp pháp.?

 

Đáp: Những người Mỹ gốc Việt lấy quyền ǵ mà bảo chính phủ Việt Nam là bất hợp pháp. Theo như tôi biết, họ không phải là công dân của Việt Nam, và họ không sống ở Việt Nam.

Dân chủ không thể bị cưỡng đặt từ bên ngoài. Chỉ có những người dân trong nước mới có thể đ̣i hỏi một chính phủ dân chủ theo một h́nh thức chính phủ mà họ muốn.

 

[Question: What year did you leave Vietnam and how old were you? What was your, or your family's, position and occupation in the former South Vietnam?

Answer: I left Vietnam on April 30, 1975 by myself when I was fourteen years old. I was a student in middle school at the time. My father was a low ranking policeman for the government of South Vietnam.

Question: How would you respond to those in the community who claim that the old flag represents the history and identity of all Vietnamese-Americans?

Answer: The old flag represented the identity of some, but not all, of the Vietnamese people in South Vietnam who were on the side of the American, and the French before that.

Question: What are your thoughts on the successful flag-reversing resolutions in such cities as Garden Grove, CA? Do you think that such resolutions could seriously harm the normalization of trade and cultural exchange between the US and Vietnam, as some Vietnamese officials have stated?

Answer: The United States has diplomatic relations with Vietnam. The current flag represents Vietnam. Any governmental organization in the United States that supports the old flag as the official flag of Vietnam is in violation of international law.

Question: What do you think of the claim by some Vietnamese-Americans that doing business and establishing ties with Vietnam only supports that country's bad human rights record and corruption within its government?

Answer: Before accusing other countries of Human Rights violations, the Vietnamese-Americans should look at Human Rights violations in the United States. Racism is certainly a violation of Human Rights, and racism is both systematic and institutional in America.

As far as corruption, there are plenty of corrupted officials in the United States, but they are just better at hiding it. Everyone knows it takes a lot of money, usually from special interest groups, to win an election in the United States.

Question: What do you think of the reasoning by some members of the Vietnamese-American community that the current government in Vietnam, and all that it represents, is completely illegitimate?

Answer: What rights do Vietnamese-Americans have to claim that the government of Vietnam is illegitimate? As far as I know, they are not citizens of Vietnam, and they don't live in Vietnam.

Democracy cannot be enforced from the outside. Only the citizens of a country can demand a democratic government for their form of government.]  

 

Và sau đây là ư kiến có lẽ của một sinh viên USC trả lời một sinh viên khác về vụ cờ vàng:

 

“Bạn có thể nói với các bạn học cùng lớp người Việt Nam là họ bị lừa dối và không biết ǵ về nền văn hóa của họ.

 

Theo những ǵ bạn mô tả, lá cờ treo trên trần của nhà ăn sinh viên là lá cờ của Nước Việt Nam, không phải là cờ của Cộng sản. Lá cờ Cộng sản có h́nh búa liềm màu vàng ở trên nền đỏ ở góc trên gần nơi cột cờ. Lá cờ của quốc gia có ngôi sao vàng trên nền đỏ.

 

Nhiều người có quan niệm sai lầm về màu đỏ và vàng của lá cờ Việt Nam là của Cộng sản. Hầu hết những người không phải là dân Á Châu không biết rằng màu đỏ và vàng là những màu có tính cách tích cực, tượng trưng cho sức mạnh và may mắn trong các nền văn hóa Á Châu.

 

Có một điều bạn có thể nói với các bạn học cùng lớp người Việt Nam là mối ác cảm thù hận của bố mẹ họ đối với chính phủ Việt Nam hay Cộng sản ở Việt Nam không phải là mối ác cảm thù hận của các bạn học cùng lớp. Các bạn học cùng lớp của bạn không ư thức được là họ ở vị thế có thể nối một cây cầu thân hữu giữa hai kẻ thù cũ. Thật là điên rồ nếu họ cứ tiếp tục sống trong sự vô minh. Các bạn học cùng lớp thật là may mắn được sống trong một quốc gia mà họ có thể tự do đọc những thông tin để cho họ có thể biết đến sự thật về Việt Nam hiện đại thay v́ những thông tin cũ kỹ của nhiều thập niên trước mà bố mẹ họ nói với họ.”

 

[You can tell your Vietnamese classmates that they’re misinformed and ignorant of their own culture. From what you’ve described, the flag that was hanging from the ceiling of your cafeteria is the Vietnam COUNTRY flag and NOT the communist flag. The communist flag has a yellow hammer & sickle, at the top corner closest to the flagpole on a red background. The Vietnam country flag has a yellow star on a red background.

Many have a misconception of relating the red and yellow colors of the Vietnam flag to communism. Most non-Asians don’t realize that red and yellow are positive colors of strength, luck or good fortune in Asian cultures.

Something you can tell your Vietnamese classmates is their parent’s grudge against the Vietnamese government or communism in Vietnam IS NOT your classmate’s grudge. Your Vietnamese classmates don’t realize that they are in a position to build a bridge of friendship between two former enemies. For them to continue their ignorance would be foolish. Your classmates are fortunate to live in a country that allows them free access to information allowing them to discover the truth about modern Vietnam themselves instead of the decades old information that their parents are telling them.]

 

Thực tế cho thấy, sau chiến dịch Tây Nguyên, thế trận pḥng ngự của địch đă bị đảo lộn hoàn toàn. Chiến dịch Tây Nguyên đă tạo ra vết đứt găy lớn, làm rung chuyển toàn bộ thế trận pḥng ngự chiến lược của quân ngụy, đây cũng là chiến dịch đă tạo ra thời cơ để Bộ Chính trị quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước ngay trong tháng 4-1975”.

 

Tôi thực sự nghĩ rằng, điều tệ hại nhất của lớp người di cư lớn tuổi là truyền lại cho con cháu mối ác cảm hận thù của ḿnh từ các đời trước, làm ô nhiễm đầu óc chúng, và làm cho chúng sống lạc lơng chẳng giống ai trong một xă hội dân chủ tự do như xă hội Mỹ. Do đó, thắc mắc của tôi là: Đến bao giờ họ mới có thể mở mắt ra để mà thấy rằng, chiến tranh Quốc-Cộng đă đi vào quá khứ, Việt Nam đă thay đổi rất nhiều từ 1975, và những con cháu của họ không có bổn phận phải gánh cái trách nhiệm “làm mất nước” của ông cha, và phải trả thù cho ông cha. Cuộc tranh đấu ngày nay tuyệt đối không thể là cuộc tranh đấu Quốc-Cộng như khi xưa mà phải là cuộc tranh đấu để xây dựng, cải thiện xă hội. Tại sao họ c̣n cứ bám chặt vào cái quá khứ mà thực chất cũng chẳng có ǵ tốt đẹp, và bám chặt vào mối ác cảm hận thù Cộng sản của mấy thập niên về trước, để đi đến những hành động khó ai có thể chấp nhận ngày nay trên nước Mỹ. Họ có bao giờ nghĩ đến toàn thể cộng đồng người Việt di cư không, hay chỉ hành động để thỏa ḷng căm thù cá nhân. Họ đưa ra những sự đau thương cá nhân, những bất hạnh đă xảy ra cho họ trước và sau cuộc chiến, những tổn hại của phe ta v..v.. mà không bao giờ nghĩ đến hay đưa cùng những thứ đó đă xẩy ra cho người dân Việt ở phía bên kia. Điều này chứng tỏ họ chỉ biết đến ḿnh và không đếm xỉa ǵ đến kẻ khác, cũng là đồng bào của họ. Đúng như Giáo sư Stephen Vlastos đă phê phán: “Đó là sự vắng mặt của kẻ thù trong mọi luận điệu để bênh vực, biện minh cho phe ta.” Nhưng lịch sử không chỉ là lịch sử của một phía, đó là điều mà những nhóm người năng nổ chống Cộng khi không c̣n Cộng, chống một lá cờ khi nó chỉ là một biểu tượng quốc gia, chống những bài hát thuộc lănh vực nghệ thuật…, không đủ khả năng để nhận thức đúng đắn thực tại. Tôi thấy quả là rất tội nghiệp cho những đầu óc tŕ trệ hẹp ḥi như trên, không chịu thức tỉnh với thời đại. Và v́ vậy tôi thấy cần phải nhắc lại một câu trên Internet tôi đă trích dẫn ở trên cho những người hay chụp mũ người khác là Cộng sản:

 

Những người biểu t́nh chống đối có biết rằng trong thế giới ngày nay mà lên án một người nào đó là cộng sản th́ thật là ngu xuẩn không? Nó đă quá lỗi thời và chứng tỏ rơ ràng là các người thiếu giáo dục.

 

[Do you protestors realize how ignorant it sounds to utilize and accuse someone of being a communist in today's world? It's outdated and clearly demonstrates your lack of education.]


Để kết luận, tôi xin khẳng định một lập trường mà tôi tin rằng cũng là lập trường của rất nhiều người cùng chí hướng giải hoặc với tôi: Bất cứ người nào chụp lên đầu tôi cái mũ Cộng sản tôi cũng xin sẵn sàng đội nó lên đầu. Nhưng đối với tôi th́ người đó chẳng qua chỉ là một tên ngu xuẩn và thiếu giáo dục.

 

Chấm Hết.

 

Trần Chung Ngọc, sachhiem.net, ngày 6/5/08

NDVN, ngày 17/5/08


<Go Back>
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend