TIẾNG NÓI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI QUYẾT TÂM 
CÙNG QUÂN ĐỘINHÀ NƯỚC VIỆT NAM HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ DÂN TỘC LÀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN VĂN HÓA:
GIẢI HOẶC VÀ GIẢI TRỪ GIẶC ÁO ĐEN VATICAN, GIẶC ÁO ĐEN BẢN ĐỊAGIẶC TIN LÀNH

H.Y PHẠM MINH MẪN CÓ PHẢN CHÚA VATICAN KHÔNG?


 undefined

Việt gian Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn

 

 

H.Y Phạm Minh Mẫn Có Phản Chúa Vatican Không?

 

 

Bùi Xuân Phú

      

 

 

Mấy tuần qua, chúng ta thấy trên các báo xuất hiện một hiện tượng hơi lạ, đó là các con chiên Công Giáo đă dám nói động đến “Cha cũng như Chúa” của họ là ông Hồng y Phạm Minh Mẫn. Xưa nay, người Công Giáo, nhất là Công Giáo Việt Nam, họ được dạy là Cha (Linh Mục) cũng như Chúa, huống chi ông Phạm Minh Mẫn lại là một vị Hồng y th́ sự phạm thánh này nó lớn đến cỡ nào.

 

            Tôi là một người ngoại đạo. Nhưng thấy các ông (bà) là những con chiên, lại không hiểu (hay giả vờ không hiểu) ǵ về chiến lược của ṭa thánh Vatican, nên mạn phép góp vài lời. Các vị con chiên chống cha Phạm Minh Mẫn đă mang hai cái tội rất lớn, tội rất đáng bị rút phép thông công, vĩnh viễn bị đày xuống hỏa ngục, muôn đời không được hưởng nhan thánh Chúa.

 

            Tội thứ nhất: Khi nhập đạo, con chiên đă được dạy rằng đức tính căn bản nhất của mọi con chiên là quên ḿnh trong vâng phục, nghĩa là bề trên nói ǵ phải răm rắp nghe theo v́ lời cha cũng như lời Chúa. Giáo Hoàng ở Vatican là đại diện của Chúa trên trần, cho nên các vị mới gọi Giáo Hoàng là Đức Thánh Cha, các vị quên rồi sao? Do đó, Chúa là (=) Giáo hoàng, Giáo hoàng là (=) cha Phạm Minh Mẫn, vậy chống Cha là (=) chống cả … “tam vị nhất thể” Chúa, Giáo hoàng, Cha sao ?

 

            Tội thứ hai: Từ cái tội thứ nhất, đă dẫn đến cái tội thứ hai, đó là các vị không hiểu ǵ về sách lược “mềm th́ nắn, rắn th́ buông” của Vatican cả. Nghĩa là khi thấy chính quyền c̣n quá mạnh, Công Giáo chưa đủ lực để lật đổ chính quyền th́ hăy thỏa hiệp với kẻ mạnh để bành trướng đạo và chờ thời, đ̣i hỏi tự do tín ngưỡng, nhân quyền….đủ cả. Nhưng khi đă mạnh lên th́ lật đổ chính quyền và lập nên một nhà nước Công  Giáo trị và bắt đầu tiêu diệt tất cả mọi tôn giáo khác như dưới thời Ngô Đ́nh Diệm ở miền Nam, hay những nước bị thực dân và Vatican cai trị từ tiền bán thế kỷ 20 trở về trước.

 

Các vị sợ ông Hồng y Phạm Minh Mẫn theo Cộng Sản à ? Không đâu! Những người theo các tôn giáo khác như Hồi Giáo, Do Thái Giáo, Chính Thống Giáo, Tin Lành….cùng thờ một Chúa Trời, cùng thờ một ông Thánh Tổ Phụ Abraham mà Công Giáo La Mă c̣n giết như ngoé suốt gần 2000 năm nay, th́ những kẻ thờ thần khác như Phật, Lăo, Khổng….hay Karl Marx th́ làm sao mà Hồng y Phạm Minh Mẫn theo Cộng Sản cho được, đừng lo.

 

            Có lẽ các vị theo đạo nhưng ít ai chịu khó đọc thánh kinh (v́ đọc chán chết !), nên không biết trong thánh kinh Chúa đă dạy:

 

            Xuất Ê Díp Tô Kư: 22: 20: “Bất cứ kẻ nào dâng đồ cúng cho một thần nào khác mà không phải là Jéhovah th́ phải bị tiêu diệt

 

            Phục truyền luật lệ: 13: 4-10: “Các người phải theo Đức Chúa Trời của các ngươi, sợ hăi Ngài, giữ các điều răn của Ngài, và tuân lệnh lời Ngài phán… Nếu anh em, con trai, con gái, vợ yêu quư của ngươi, hay bạn ngươi, mà nói với ngươi: “Chúng ta hăy đi thờ các thần khác” mà ngươi cũng như ông cha ngươi không biết, những thần trong dân gian có khắp xung quanh ngươi, th́ ngươi không được theo hay nghe họ, cũng không được thương hại họ, không được để cho họ sống sót hay che dấu họ, mà nhất định ngươi phải giết họ; ngươi là người đầu tiên phải giết họ, rồi đến các người khác. Và ngươi phải ném đá cho đến khi họ chết.”

 

            Ông Phạm Minh Mẫn đă làm đến chức Hồng y, mà những chức sắc cao cấp trong giáo hội như Giám mục, Tổng Giám mục, Hồng y, Giáo hoàng….hầu hết phải là những người thuộc Ḍng Tên hay do ḍng này đào tạo, mà đă là Linh mục Ḍng Tên th́ tuyệt đối trung thành với Vatican. Sau đây tôi xin cống hiến cho các vị biết lời thề trong buổi lễ nhậm chức của Linh mục Ḍng Tên:.... đọc tiếp<Go Back>
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend